Kielikysymys, osa 2

Share |

Tiistai 8.1.2013 klo 19:27 - Juha Vuorio


Yleistä:

On tietenkin hyvä ja tavoiteltava asia, että englannin kieltä, nykyistä lingua francaa, opiskellaan ja osataan mahdollisimman hyvin.

Tosin meidän pitäisi tietenkin osata muitakin kieliä kuten vaikkapa venäjää ja kiinaa. Mielestäni  emme ymmärrä täysin muiden kielten osaamisen hyödyllisyyttä.

Tosin ruotsin kielen merkitystä ylikorostamalla siis mielestäni alistetaan suomalaisia edelleen entisen siirtomaaisäntämme edessä. Valitettavasti tämä vanhojen puolueidemme ajama kielipolitiikka näkyy jopa hallituksemme tekemissä varuskuntien lakkautuksissa.

Useat tutkimukset osoittavat äidinkielen merkitystä oppimisessa ja opitun muistamisessa ja sisäistämisessä. Tästä voi tehdä johtopäätöksen, että jos haluamme säilyttää suomen kielen, niin meidän tulee tarjota pääosin suomenkielinen koulutus nuorillemme kaikilla tasoilla myös jatkossakin.

Tietääkseni esimerkiksi yliopistoissa ja osassa ammattikorkakouluja, vähintäänkin osassa koulutusohjelmia, suomen kieltä ollaan vähitellen syrjäyttämässä opetuksen pääkielenä.

Yliopistoista:

Tällä hetkellähän yliopistot saavat rahoitusta myös valmistuvien opiskelijoiden määrän mukaan, mikä on periaatteessa ihan hyvä asia.

Mutta harva tietää että yliopisto saa ulkolaisesta valmistuneesta enemmän rahaa kuin suomalaisesta valmistuneesta. Jälleen alkuperäisen suomalaisväestön syrjintää vanhojen valtapuolueiden aikaansaamana.

Itse antaisin valmistuneesta ulkomaalaisesta vähemmän rahaa kuin suomalaisesta. Mutta tarjoaisin yliopistolle reilun bonuksen niistä korkeakouluissamme valmistuneista ulkomaalaisista, jotka jäävät Suomeen rakentaan yhteiskuntaamme.

Lisäksi vuoden 2013 alusta voimaan tullut yliopistojen rahoitusmalli antaa yliopistoille sitä enemmän rahaa, mitä enemmän sen henkilöstössä on ulkomaan kansalaisia.Tämä laki syrjii Suomen alkuperäisasukkaita törkeästi.Tarkoitus lienee, että suomalaiset tutkijat eivät saa enää virkoja yliopistoissamme.

Tällaiset muutokset ovat parhaillaan muuttamassa Oulun Yliopistoa englanninkieliseksi. Voi vain kysyä että taistelivatko fennomaanit turhaan omankielisen koulutuksen saamisesta 1800-luvulla ruotsinkielistä eliittiämme vastaan, kun kerran oman kielen käyttöä ollaan valtapuolueidemme johdolla nyt lopettamassa korkeakoulutuksessa.

Johtopäätös:

Nykymenolla eliittimme alkaa pikkuhiljaa puhumaan keskenään englantia suomen sijasta. Kiitos tästä mm. nykyiselle hallitukselle ja apupuolueille.

Jos meillä ei ole omaa kieltä, niin pitemmän päälle meillä ei ole mitään omaan kulttuuriin tai kansaan liittyvää.

          **********          **********          **********          **********

Samasta aihepiiristä lisää: Kokoomksen ja SDP:n johtama hallitus on lopettanut viimeisetkin avustuksen tärkeää suomalaista kulttuurityötä tekevälle Suomalaisuuden liitolle. Nämä viimeiset muutamasta tuhannesta eurosta koostuvat kulut ovat liittyneet lippuvalistukseen ja perinteelliseen Tähtitorninmäen lipunnostotilaisuuteen.

Sen sijaan ruotsalaiselle kulttuurille myönnettiin taas suuria tukia; mm. ruotsalaisen Forltingetin rahoitusta nostettiin 100 000 eurolla.

Tästä ei voi tehdä muuta johtopäätöstä kuin että eliittimme haluaa lopettaa Suomesta suomen kielen ja kulttuurin.

Avainsanat: Lingua franca, äidinkieli, kulttuuri, yliopisto