Strategiakysely

Share |

Lauantai 23.2.2013 - Juha Vuorio


Oulun kaupunki yhdistyi vuoden 2013 alussa Oulusta ja neljästä naapurikunnasta ns. Uudeksi Ouluksi. Tämän johdosta vuoden 2013 kesään mennessä on meille valtuutetuille suunattuna mm. viisi strategiaseminaaria.

Näiden seminaarien yhtenä taustamateriaalina luottamusihmisille ja käsitykseni mukaan ainakin osalle kaupungin henkilöstöä lähettiin joulukuun loppupuolella verkkokysely aiheesta. Kirjaan tähän kysymykset ja omat vastaukseni. Vastaukset tuli tehtyä kertaheitolla, joten yön yli en nukkunut näiden kanssa.

Tarkasteluajanjakso on vuoteen 2030.

1) Piti nimetä neljä omasta mielestä tärkeintä ulkoista tekijää (tms), jotka voivat vaikuttaa Oulun kaupungin toimintaan, mutta joihin ei itse voi juuri vaikuttaa.

 • Euroopan velkaongelma (vaikuttavuus 8, epävarmuus 3)
 • Itsenäisyyden menetys (vaikuttavuus 8, epävarmuus 5)
 • Luonnonvarojen niukkuus (vaikuttavuus 7, epävarmuus 7)
 • Ilmaston muutos (vaikuttavuus 7, epävarmuus 7)

Tässä mietiskelin että pitäisikö maahanmuutto laittaa tähän. Mutta oikeasti siihen voi vaikuttaa jos haluaa, niin en laittanut.

2) Mitkä ovat Oulun kaupungin organisaatiossa vaikuttavat uskomukset ja perusolettamukset ulkoisen toimintaympäristön kehitykseen liittyen:

 • Kulurakenne pysyy hallinnassa (uskomuksen voimakkuus 8, uskomuksen kyseenalaisuus 10)
 • Tulot jatkavat kasvuaan (uskomuksen voimakkuus 8, uskomuksen kyseenalaisuus 8)
 • Monikulttuurisuuden auvo (uskomuksen voimakkuus 8, uskomuksen kyseenalaisuus 10)

Huomattavaa on, että jostain syystä yhdistymishallitus oli kuvitellut taloudellisen nousukauden jatkuvan ainakin lähivuodet. Meille kerrottiin, että esimerkiksi Nokian tuotekehityksen voimakas väheneminen Oulussa tuli yllätyksenä. Nyt tämän vuoden puolella näihin asioihin on herätty.

Tuosta monikulttuurisuudesta voi sanoa sen verran, että kaupungin johtajisto on kertonut useampaan otteeseen meille valtuutetuille, että monikulttuurisuus on hyödyllinen/tarpeellinen/välttämätön Oululle. Haluaisin nähdä tästä selkeän tuotos/panos -analyysin.

3) Pyydettiin esittämään profeetalle kolme kysymystä Oulun toimintaympäristön muuttumisesta, omat kysymykseni:

 • Etelän valtapuolueiden tavoitteet ja niiden seuraamukset
 • Valtiollisen itsenäisyyden häviäminen
 • Kunnallisen itsemääräämisoikeuden menettäminen

Tässä voi selvästi sanoa nykyisen etelän valtapuolueiden hallituksen toimista, että ne selvästi suosivat pääkaupunkiseutua muun Suomen kustannuksella.

Perustulain määräämä kunnallinen itsemääräysoikeus ei ole oikeastaan tänä päivänäkään enää todellisuutta. Valtio määrää mitä tehdään, tuottamatta varoja määräyksiinsä.

4)  Viimeiseksi pyydettiin kuvittelemaan että voisi tavata profeetan ja kysyä kolme kysymystä Oulun tulevaisuudesta, joihin pystyy vaikuttamaan. Eli kysymysteni aihepiirit olivat:

 • Liike-elämän tulevaisuus, onko itä suunta?
 • Nuorison syrjäytyminen
 • Suomalaisen kielen ja kulttuurin alasajo, joka johtuu muiden kultturien suosimisesta.

Noita kahta viimeistä on osannut oikein kunnolla muotoilla, mutta olisin siis kysynyt näistä asioista, että mitä niille voi (voin itse) tehdä.

Tuo nuorten syrjäytyminen johtuu mm siitä, että tuotamme tänne halpatyövoima, emmekä lähtökohtaisesti tee täällä tarvittavia asioita täkäläisillä ihmisillä, siis myös nuorilla. Lisäksi esimerkiksi ammatillisen koulutuksen paikkoja siirretään täältä kehäkolmosen sisälle.

Liike-elämästä puolestaan ajattelin, että eräs suunta jota ei tarvitse kysyä on Eurooppa: viimeistään nämä nykyiset Merkelit/Sarkozyt/Rehnit yms ovat mm. tämän velkatilanteen hoidolla päättäneet, että suunta on varmuudella alaspäin.

Avainsanat: strategia, kaupunki, tulevaisuus