Pakkoliitoslaki tulossa

Share |

Lauantai 9.3.2013 - Juha Vuorio


Oulun valtuustossa käytiin helmikuun istunnossa lähetekeskustelua ao. kuntarakennelaista. Luonnosta oltiin siis lähettämässä kaupunginhallitukseen jossa siihen myöhemmin vastattiin virallisesti ja lähetettiin kuntaministerille.

Laissa tavoitellaan kuntamäärän pudottamista noin kolmannekseen nykyisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa eräänlaisia maakuntakeskusten johtamia suurkuntia. Lakiluonnoshan edellyttää ensimmäisiä neuvotteluja jo tämän vuoden aikana, käytännössä velvoite koskettaa tavalla tai toisella enemmistöä (ellei lähes kaikkia) Suomen kuntia.

Tietääkseni laki ei koske Ahvenanmaata. Siellä selvitään aivan hyvin pienissäkin kunnissa. Juuri oli juttu Kuntalehdessä sikäläisen sairaanhoidon hyvästä tasosta. Menee täysin usko näihin vakuutteluihin pienten kuntien elinkyvyttömyyksistä.

Tämä lakihan lähti liikkeelle Keskustan johtamasta edellisestä hallituksesta (Parashanke), mutta nyt kun Keskusta on oppositiossa niin Keskusta vastustaa sitä.

Kaikki hallituspuolueiden edustajien puheenvuorot Oulun valtuustossa olivat varsin myönteisiä tälle lakiluonnokselle tyyliin: juuri nyt Oulu ei itse tarvitse liitoksia, mutta olemme valmiit niihin muita kuntia auttaaksemme (tai ainakin jotain tämän tapaista nämä Kok, SDP, Vihr, Vas ja KD sanoivat).

Ja kaupunginhallitus antoikin yllä kuvatun vastauksen maamme hallitukselle.

Tosiasiassa Oulun ei pitäisi tehdä yhtään liikkua tämän valtuustokauden aikana mihinkään liitokseen. Voimavarat tulee kohdistaa nyt toteutuneen viiden kunnan liitoksen toimintakuntoon saattamiseen. Tämä oli Perussuomalaisten kanta.

          ********************************************************************************

Eräs ongelma näissä kuntaliitoksissa on kunnan työntekijöille tuleva viiden vuoden irtisanomissuoja. En tietenkään halua irtisanomisia, mutta on on se äärimmäisen epäoikeudenmukaista, kun toisilla ihmisillä on samaan aikaan vain muutaman kuukauden irtisanomisaika.

Tuo irtisanomissuoja näyttäisi jostain syystä myös estävän järkevää uutta organisointia kunnissa.

Lisäksi tulee ongelmaksi ketjutus, jos noin viiden vuoden välein jokinkaan kunta liittyy isompaan, niin irtisanomissuoja on ajasta ikuisuuteen. Tämä on eräs syy miksen halua uusia liitoksia Ouluun (tähänhän oli tilaisuus pari vuotta sitten kaikilla naapurikunnilla).

          ********************************************************************************

Mainittakoon nyt tässä yhteydessä, että esimerkiksi Muhos ja Kempele eivät pari vuotta sitten (tätä toteutunutta liitosta selvitettäessä) halunneet mukaan tähän nyt käynnistyneeseen Uuteen Ouluun. Siis tulkintani mukaan näillä lähimmillä kunnilla ei ole omaa halua tällaisiin liitoksiin. Tietenkin he vastaavat tietenkin itse puolestaan, mutta tuskinpa mieli ihan joka vuosi muuttuu.

          ********************************************************************************

Ja samalla RKP:n myötäily ja suomenkielisten aseman huonontaminen jatkuu hallituksessa: tämä kuntamuutoslaki toteutuessaan lisää reilusti kaksikielisten kuntien asukasmäärää Suomessa. Lain mukaan jos nykyinen kaksikielinen kunta ja yksikielinen kunta yhdistysvät, niin uutta kuntaa ei arvioida väestöpohjan perusteella, vaan kunnasta tulee automaattisesti (ja lopullisesti) kaksikielinen. Riippumatta siitä, kuinka paljon ruotsinkielisiä on prosentuaalisesti uudessa kunnassa. Voi järjen köyhyys.

          ********************************************************************************

Voisin suhtautua näihin liitoksiin karvan verran myönteisemmin, jos hallitus näyttäisi ensin esimerkkiä yhdistämällä viimeiset reikäleipäkunnat Kauniaisen ja Espoon toisiinsa. No, leikki leikkinä, eiköhän ao. "reikäleipä" putkahda esiin entisellään tämänkin rulijanssin jäljiltä.

          ********************************************************************************

Avainsanat: pakkoliitos, kuntaliitos