Kovaa peliä Oulun valtuustossa

Share |

Maanantai 23.6.2014 - Juha Vuorio


Oulun valtuustossa on 67 valtuutettua. Voimasuhteet menevät niin, että Keskustalla ja Kokoomuksella on yhteensä 32 paikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos he kaikki ovat jonkin asian takana, niin tarvitaan vain kaksi muiden ryhmien (käytännössä Perussuomalaisten, KD:n tai SDP:n) valtuutettua, ja läpimeno on varma.

Valtuuston puheenjohtajana toimii toiseksi suurimman puolueemme edustajana Kokoomuksen puoluevaltuuston varapuheenjohtajanakin toimiva Mari-Leena Talvitie.

Tarinan toinen päähenkilö on suurimman puolueemme eli Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Matias Ojalehto. Ojalehto toimii myös Oulun Sivistys- ja Kulttuurilautakunnan puheenjohtajana ja tietenkin valtuutettuna. Ojalehto näyttäisi olleen tässä esitetyssä asiassa Keskustan ryhmäkurin vartijana.

Oulussa on ollut vuosia virkamiestyönä valmistelussa vanhan lahjoitusmaan, Sanginjoen ulkometsän suojeluasia. Asia on edennyt tämän vuoden (2014) maaliskuuhun asti myös kaikissa poliittisissa kaupungin elimissä yksimielisillä ohjauksilla.  Nyt kuitenkin KH:n keväisessä kaupunginhallituksen kokouksessa Kokoomus ja Keskusta esittivät aivan yllättäen, että koko suojelu vedetään pois.

Muutamien vaiheiden jälkeen asia päätyi kesäkuun (16.6.2014) valtuustoon, jossa tehtiin useita esityksiä aiheeseen. Tein itsekin esityksen, jossa esitettiin suojelualueen pienehköä laajennusta nykyiseen verrattuna. Asia ei kuitenkaan edennyt, koska Keskustan ja Kokoomuksen lisäksi myös SDP vastusti tätä.

Varsinainen tarinamme alkaa viimeisestä äänestyksestä. Tässä oli vastakkain kaupungin maille laajahkoa lisäsuojelua haluava esitys ja Keskustan-Kokoomuksen asian hylkäysesitys.

Käytän alla terminologiaa seuraavasti: ”väärin” tarkoittaa Keskustan-Kokoomuksen ryhmäpäätöksen vastaista äänestystä, ”oikein” tarkoittaa puolestaan ao. ryhmäpäätösten mukaista äänestystä.

Äänestys alkaa

-          Pienen takeltelun jälkeen näyttäisi, että kaikki ovat antaneet äänensä. Tulos on 34–33 tuon lisäsuojelun puolesta. Äänestys on ohi ja suojelu lähtee siis etenemään.

-          Näyttäisi että Keskustan takarivissä on ainakin yksi ”väärin” äänestänyt.

-          Puheenjohtaja ei kuitenkaan päätä äänestystä, miksi ei?

-          Takaa kuuluu hälyä ja tiedän silminnäkijöiden kertomuksista, että juuri tässä vaiheessa Matias Ojalehto lähtee (äänestyksen siis jatkuessa) ryntäämään Anna-Kaisa Lepistön luo, joka on toinen tässä äänestyksessä Keskustan-Kokoomuksen ryhmäpäätöksiä vastaan äänestänyt.

-          Luonnollisesti valtuuston puheenjohtaja näkee aitiopaikaltaan Ojalehdon liikkeet. Lisäksi ei vaadi korkeampaa päättelykykyä arvata mahdollista asiaa, mitä Ojalehto on tekemässä. Lisäksi todettakoon, että puheenjohtaja pystyy näkemään näytöltään valtuutettujen äänestykset väreinä.

-          Miksi puheenjohtaja ei reagoi Ojalehdon Lepistöön kohdistamaan häirintään?

-          Nyt valotaululla tapahtuu muutos Keskustan takarivissä. Tilanne on tasan 33–33, koska Lepistö on muuttanut äänensä äänestämällä tyhjää.

-          Jälkeenpäin hän kertoo tehneensä muutoksen Ojalehdon ohjauksen aikaansaannoksena.

-          Miksi nyt sitten puheenjohtaja ei lopeta äänestystä?

-          Tilanne jatkuu pitkältä tuntuvan ajan tasatilanteessa ja ihmettely ainakin itselläni jatkuu. Jos äänestyksessä on jotain vikaa, olisi selkeintä uusia koko äänestys alusta pitäen.

-          Nyt tapahtuu taas muutos valotauluilla. Tilanne muuttuu tulokseksi 33 – 34, koska Lepistö on muuttanut äänestystään.

-          Jälkeenpäin Lepistö kertoi olleensa niin hämmentynyt Ojalehdon ohjailuista, että kun hän päätti palata ”tyhjää” äänestämisestä takaisin, hän päätyi väärään nappiin (äänestysasetelmat olivat muuttuneen usein).

-          Nyt tulos on ”oikein” ja valtuuston puheenjohtaja lopettaa äänestyksen ja sulkee kohdan.

-          Suojeluhanke on hylätty.

-          Tässä vaiheessa Lepistö saa puheenvuoron ja ilmoittaa tulleensa häirityksi ja painaneensa väärää nappia. Puheenjohtaja ei kuitenkaan suostu avaamaan kohtaa uudelleen.

-          Protestit salissa alkavat.

          **********          **********          **********

On huomattavaa, että valtuuston istunnot kuvataan kolmella eri kameralla. Kaksi niistä sijaitsee salin etuosan nurkissa, joista voi kuvata hyvin valtuutettuja istumassa tai paikaltaan puhumassa. Kolmas kamera kuvaa salin keskivaiheilla sivukäytävältä käsin puheenjohtajistoa ja salin edessä olevaa puhujapönttöä. Virkamiehet toimittavat kaupungin sivuille jokaisesta istunnosta tehdyn koosteen, joka on leikatttu näistä kolmesta kamerasta saatujen materiaalien perusteella.

On hämmästyttävää, että kaupungin sivuille tallennettuun videoon ei tullut vahingossakaan näkyviin äänestyksenaikaista valtuutetun (Ojalehdon) liikkumisia, vaikka molemmilla salin etuosaan sijoitetuilla kameroilla tuollaiset liikkeet tulevat luonnostaan kuvatuksi.

Tervetuloa itämaiseen hallintokulttuuriin.

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/sanginjoen-ulkometsaa-ei-suojella-ojalehdon-painostus-ratkaisi/667494/

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/sanginjokiaanestyksessa-hairitty-lepisto-olemme-matiaksen-kanssa-sujut/667542/

katso sivu 5/12: http://www.ouka.fi/oulu/oulu-tietoa/valtuuston-kokousten-videotallenteet

Avainsanat: valtuusto, Oulu, politiikka