Joukkoliikenneyhtiö Ouluun

Share |

Tiistai 16.9.2014 - Juha Vuorio


Uusi joukkoliikennejärjestelmä on nyt otettu käyttöön Oulun alueella. Tiedotusvälineissä on ollut paljon valituksia aiheesta. Itse uskon, että tällaisessa muutoksessa väistämättä ihmisille tulee epätietoisuutta ja siten pettymyksiä. Eli näistä valituksista ei suoranaisesti voi vielä päätellä joukkoliikenteen uusien periaatteiden onnistumista.

Luonnollisesti kuitenkin verkon kattavuus ja vuorojen määrä ja sopivuus määräävät pitemmän päälle joukkoliikenteen toimivuuden.

Teimme aloitteen oman joukkoliikenneyhtiön saamiseksi Ouluun, käytännössä kaupungin omistukseen. Toki naapurikuntia saisi halutessaan olla mukana.

Syynä aloitteeseen on se tosiasia, että uusi joukkoliikennekilpailutus epäonnistui Oulun seudulla ainakin kustannusten osalta. Kokonaiskuluina vuositasolla liikutaan jossain 25 -30 miljoonassa, josta noin 8 miljoonaa on kaupungin tukirahoja ainakin budjetissa. Saadut tarjoukset olivat suuruusluokkaa 10  % kalliimpia kuin mitä oli oletettu kaupungin tekemiin kustannuslaskelmiin verrattuna.

Tämän takia linjasto jäi suppeammaksi kuin mitä alun perin ajateltiin. Asiaa ei auttanut myöskään se, että muutamat puolueet enemmistöllään vähensivät tähän ajateltuja määrärahoja kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyssä.

Me aloitteen tekijät teemme tilanteesta mm. johtopäätöksen, että kilpailu ei toimi hyvin tällä alalla. Lisäksi olisi alueen etu, että tällainenkin toiminta olisi omissa käsissä, eivätkä voitot ja toimintojen johto- ja tuki-ihmiset olisi jossain aivan muualla. Olisi myös hyvä, jos voitot siirtyisivät edullisempiin lippujen hintoihin ja/tai parempaan liikenneverkostoon. Uskomme myös, että silloin kun on tarvetta, niin oma yhtiö pystyy joustavimmin ja edullisimmin reagoimaan tilanteisiin.

Yhdyskuntalautakunta antoi aloitteeseemme jo lausunnon, jonka mukaan asiassa ei kannata tehdä mitään koska kilpailutus heidän mielestään toimii tällä alalla.

Ohessa aloitteemme:

"Joukkoliikenteen hoito kaupungin omistaman yhtiön kautta

Nyt vuoden 2013 aikana toteutettu joukkoliikenteen kilpailutus osoittaa selvästi, että nykyinen malli ei toimi. Lopputulemana joukkoliikenteen palvelutaso laskee sopimuksen alkaessa 1.7.2014. Pitkien aikojen (nyt 4 - 5 vuotta) sopimukset estävät linjaston joustavan kehittämisen ja muutokset ovat vaikeita toteuttaa ja luultavasti yhä kalliimpia.

Esitän, että Oulun kaupunki ryhtyy selvittämään mahdollisuutta hoitaa esimerkiksi oman joukkoliikenneyhtiön kautta itse joukkoliikennettä Oulussa.

Oman yhtiön kautta on mahdollista tehdä vaikka puolivuosittain tarpeellisiin linjoihin muutoksia. Kaluston suhteen tällainen yhtiö on joustava käyttämään aina tilanteen mukaan sopivaa kalustoa ja sopivia kaluston omistus- ja hankintamenetelmiä. Käytettyä kalustoa saa maailmalta halvalla. Myös alihankkijoiden ja kumppanien käyttö olisi tällaiselle yhtiölle suhteellisen helppoa ja päätöksenteon ja järjestelyjen kannalta nopeaa.

Selvitysten ja päätösten jälkeen olisi helppoa, aloittaa yksittäisillä linjoilla paikoissa, jossa näihin nähdään tarvetta. Siis nyt alkavan sopimuskauden rinnalla. Tällainen voisi tapahtua myös pienemmällä kalustolla. Myös citybussien käyttö voitaisiin ottaa tällaisen yhtiön hallintaan.

Taustatietoina nykyinen (pian alkava) joukkoliikenne maksaa kaupungille vuosittain noin 8 miljoonaa euroa, edustaen noin 30 miljoonan kokonaisliikevaihtoa. Uskon, että tälla ratkaisulla päästäisiin samalla kulumäärällä huomattavasti parempaan palvelutasoon. Pitemmän päälle, ihmisten oppiessa käyttämään parantunuttu joukkoliikennettä, kulujen voisi arvioida laskevan.

Arto Kivimäki, Jari-Pekka Teurajärvi, Juha Vuorio"

Avainsanat: joukkoliikenne, yhtiö, Oulu