Arvioita Oulun kuntaliitoksesta

Share |

Tiistai 28.10.2014 - Juha Vuorio


Forum 24 kysyi mielipiteitä Oulun kuntaliitoksen onnistumiseen. Liitoshan päätettiin vuonna 2010 ja se astui voimaan 1.1.2013. Ohessa vastaukseni:

1.     Mitkä tavoitteet ovat mielestäsi yhdistymisessä toteutuneet?
Uskoisin, että pääosin tavoitteet pitkällä aikajänteellä ovat toteutumassa. Suurena etuna näen isomman kunnan vaikuttamismahdollisuuksien kasvamisen valtakunnallisella tasolla.

Kannattaa lisäksi muistaa, että nykyinen huono taloussuhdanne olisi ollut haittana joka tapauksessa.

2.     Mitkä tavoitteet ovat mielestäsi jääneet toteutumatta?
Rakenteellisiin uudistuksiin pitkä valmisteluaika ei liene juurikaan auttanut.

Suuremmalla kunnalla on luonnostaan joitain haasteita pienempään verrattuna. Nostan esille virkamieskunnan vallan kasvamisen, joka johtuu lisääntyvien ja laaja-alaisempien asioiden määrästä, joita aivan jotain muuta päätyötä tekevät luottamushenkilöt kohtaavat toimielimissä.

Toinen haaste on pitää huolta entisten kehyskuntien palvelutasosta; tässä täytyy tietenkin muistaa, että ilman liitoksiakin palvelujen ylläpitämisessä olisi voinut olla vaikeuksia. Voi tosin olla, että kaupungintalolta asiat vain näyttävät eriltä, kuin aikaisemmista kehyskuntien kuntakeskuksista.

Kolmas haaste liittyy palveluja tarjoavien yritysten suurentumiseen ja kansainvälistymiseen omien pienyritysten käytön sijaan; tämä johtuu helposti siitä, että isommat kunnalliset toimielimet tekevät isompia kokonaisuuksia tarjouspyynnöille. Tämä voi heikentää oman alueen elinvoimaisuutta.

Ylläolevaia asioita voidaan lieventää, jos ne osataan ottaa oikein huomioon.

3.    Mitä virheitä yhdistymisessä mahdollisesti tehtiin, mitkä asiat menivät kohdalleen?
Liitoksen pitkän suunnitteluvaiheen aikana liittyvien kuntien investoinnit karkasivat ylös, vaikeuttaen tämän hetken taloussuunnittelua. Näkisin, että lähes kolmen vuoden aika valmistelulle ennen liitoksen voimaan astumista oli muutenkin ehdottomasti liian pitkä. Tuolloin olisi kannattanut heti pitää kuntavaalit yhdistyvässä uudessa kunnassa ja aloittaa toiminnan kehittäminen suoremmin yhdistyneessä kunnassa.

4.    Osattiinko yhdistymisen kustannuksia arvioida ennen päätöksiä oikein?
Tuota mainittua investointien kasvamista valmisteluaikana ei varmaankaan ennakoitu, vaikka kyseessä onkin aika todennäköinen käyttäytyminen.

5.    Olisitko tämä päivän tosiasioin edelleen valmis suosittelemaan samanlaista kuntaliitosta?
Itse kantaoululaisena ajattelin aikoinaan, että en ala rajoittamaan alueen halukkaiden kuntien liittymistä keskuspaikkaan. Mutta ajattelin tuolloin ja edelleen, että maantieteellisen toimivuuden kannalta olisi ollut järkevää eteläpuolisella alueella sekä Kempeleen että Oulunsalon mukanaolo, tai sitten niin ettei olisi ollut kumpaakaan.

Lisäksi haluan sanoa, että tällä hetkellä olisi paras kuitenkin odottaa nykyisen kuntaliitoksen toteutuminen kunnolla. Vasta sen jälkeen, esimerkikisi seuraavalla vaalikaudella, alkaa miettimään mahdollisia uusia liitoksia, jos sellaiset muutoin näyttävät järkeviltä.

Avainsanat: Oulu, kuntaliitos