Vanha (kuntavaali-) esittelyni

Share |

Maanantai 2.3.2015 - Juha Vuorio


Tein tämän esittelyni aikoinaan kuntavaaleja (2012) varten, jolloin tulinkin ensikertalaisena valituksi Oulussa. Toki olen päivittänyt matkan varrella muutamia asioita, ja arkistoinkin tämän nyt tällä tavoin. Vaikka en mahtunut EK-vaalien listalle, niin olen etusivulla päivittänyt esittelyni eduskuntavaalien hengessä.

"Kuka olen: Oululaissyntyinen diplomi-insinööri ja perheenisä Oulujoen Kirkkokankaalta. Olen työskennellyt tuotekehitysinsinöörinä 30 vuotta enimmäkseen Oulun seudulla elektroniikan, tietoliikenteen sekä kännykköjen parissa. Kouluni olen käynyt Oulussa.

Miksi mukana: Politiikkaa olen seurannut aika lailla sivusta, kunnes nykyistä edellinen hallitus (Keskusta - Kokoomus)  aloitti suomalaisen yhteiskunnan varojen käyttämisen Saksan ja muiden isojen teollisuusmaiden (Ranska, Englanti, USA) pankkien myöntämien roskalainojen ostamiseen.

Tätä kutsuttiin Kreikan auttamiseksi (!). Tällöin liityin perussuomalaisiin, joka tarjosi selkeimmän vaihtoehdon tälle kansallisten etujemme vastaiselle toiminnalle.

Rahasta vielä: Tosin tuolloin en voinut kuvitellakaan, että silloin alussa poisannettuna ollut runsas miljardi euroa muuttuu nykyisen hallituksen (Kokoomus - Vasemmisto) aikana jopa kymmeniksi miljardeiksi euroiksi Suomen kansalle sälytettyjä ja mahdollisesti laukeavia vastuita. Pysyvään vakausrahastoon (EVM) hallituspuolueemme aikovat lähettää 13 miljardia euroa ja EVM:ssä on jo lähtökohtana, että mitään ei tule takaisin.

Nuo miljardit on vaikea hahmottaa kenen tahansa. Itse käytän seuraavaa nyrkkisääntöä: Miljardi euroa vuodessa tarkoittaa kahtakymmentätuhatta hyvinvointiyhteiskunnan rakentajaa kuten opettajaa, terveysalan ammattilaista, poliisia tai rajavartijaa vähemmän. Nykyisen oikeisto/vihervasemmisto -hallituksen mielestä hyvinvointiyhteiskuntaamme tulee leikata näilläkin rahoilla!

Myös Oulusta etelään olevan junanradan perusparannus ja kaksoisraiteen kulut ovat suuruudeltaan miljardiluokkaa: mutta näihin ei tahdo millään riittää rahaa! Kreikan Saksasta tekemien asehankintojen avustamiseen kyllä panostamme.

Nöyristely ja uusliberalismi: Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana olen hyvin pahoillani seurannut hallitustemme harjoittamaa uusliberaalia ajattelua. Samoin myös EU:ssa harjoittamaamme myötäilyä asioissa, jotka sopivat huonosti Suomen oloihin. Kuten vaikkapa siinä, että lähdemme kiireellä ja täysin valmistelematta pakottamaan ihmiset kalliiden ja monesti hyödyttömien jätevesilaitosten hankintaan. Edelleen kaikki mainitun ajan hallitukset (ja hallituspuolueet) näkevät ihan hyväksi että Suomesta saa kuka tahansa kansainvälinen kaivosyhtiö ottaa maaperän rikkaudet ilmaiseksi pois. Tai että valtionyhtiöitö ja -omistuksia on myyty Paavo Lipponen/Sauli Niinistö -hallituksesta lähtien (yleensä halvalla) pois Suomesta (kuten valtiollinen telehytiö Sonera). Tai että kansallisesti rakennettu vesivoima on myös siirretty muutamien vuosien tuottoa vastaavalla summalla pois veronmaksajien hallinnasta. Tai että Matti Vanhasen hallitus myi maailman puhtaimmat fosfaattiesiintymät pilkkahinnalla norjalaisille. Muutamia esimerkkäjä mainitakseni.

Käytännössä tämä "kaikki vapaata" ajattelu johtaa myös siihen että monien rakennushankkeiden ja -urakoiden työntekijät eivät enää ole suomalaisia, vaan tänne tuodaan tekijöitä halpamaista ja tämän myötä osa omista ihmisistämme vähitellen syrjäytyy pysyvästi ja loputkin luultavasti oppivat laskemaan elintasoaan.

Esimerkki nöyristelystä on myös nykyinen rikkidirektiivi. Edellinen Keskustan ja Kokoomuksen johtama hallituksemme ilmoitti kysyttäessä kansainväliselle merijärjestölle IMO:lle, että ehdotettu uusi rikkisäädöstö sopii Suomelle aivan hyvin. Ja koska tästä uudesta säädöksestä eniten kärsivälle EU-maallekin tämä sopi, niin ao säädös tuli melko suoraan EU-direktiiviksi. Tästä syytetään usein Vihreitä, mutta aivan turhaan; oikeat syylliset mainitsinkin.

Esimerkki uusliberalismista on valtionyhtiö Fortumin juuri toteuttama kotimaisen sähköverkon myynti ulkomaiseen omistukseen. Pilkottuna tälle olisi helposti löytynyt kotimaisia omistajia paikallisista energiayhtiöistä. Luultavasti parempaan hintaan, tosin myynti olisi ollut hieman vaivaloisempaa. Tästä ja ministeri Jan Vapaavuoren lausunnoista voi vetää johtopäätöksen: onko Kokoomuksella jokin ideologinen pakkomielle päästä eroon suomalaisesta kansallisomaisuudesta?

Uudet pienyritykset: Parasta tukea (esimerkiksi nykyisille Nokian vähentämien insinöörien perustamille) yrityksille on ostaa näiden tuotteita; jos jokin tällainen yritys tekee vaikkapa vanhusten palvelutaloon sopivia sovellutuksia niin eniten näitä yrityksiä auttaa jos esimerkiksi kaupunki ostaa koekäyttöön tällaisia tuotteita. Hyvän idean ja ammattitaidon lisäksi uudet yritykset tarvitsevat juuri todellisia asiakkaita, jotta tuotteet voidaan viimeistellä kunnolla. Siinä voivat kaikki osapuolet vain voittaa!

Verotus: Verotuksen tulee olla kohtuullista ja kaikille tasapuolista. Minusta on parempi että kaikkea verotetaan hieman ja keskenään samalla tavoin, kuin että olisi kova yleisvero ja siitä sitten monenlaisia kevennyksiä. Mielestäni kohtuullinen progressio on hyvä asia ja vastaavasti nykyisten hallitusten tähtäämä tasavero on huono. Progressiota tulisi soveltaa myös kunta- sekä erilaisissa pääomatuloveroissa. Suomen veroparatiisimyönteisestä lainsäädännöstä tulisi päästä kiireesti eroon ja samalla palauttaa varallisuusvero.

Kannustinloukut tulee purkaa. Työn tekemisen tulee olla aina kannattavaa ja tehtävissä minimaalisella byrokratialla. Pienyrittäjien syrjiminen työttyömyysturvassa ja muissa vastaavissa asiossa tulee lopettaa.

Puolustuksesta: Viimeiset pari hallitusta (Kokoomus molemmissa) ja puolustusvoimiemme johto (kenraalit) haluavat muuttaa Suomen armeijan jonkin kansainvälisen sotilasyhtymän kansainvälisiin kriiseihin osallistuviksi joukko-osastoiksi. Ainakin kaikki puolustusvoimien hankinnat ja muutokset näyttävät tähtäävän juuri tähän. Mielestäni meillä pitäisi olla täysin päivastainen tavoite: tulisi tähdätä tinkimättömästi pelkästään Suomen puolustamiseen ja Suomen puolustuskyvyn kehittäminen sellaiseksi, joka aiheuttaa Suomen alueen haltuunottamisen kustannukset niin suuriksi, että suurvaltakaan ei sellaiseen kevein perustein lähde.

Esimerkkinä vaikkapa ilmavoimien ja ilmatorjunnan tavoitteena tulisi olla ilmatilan haltuunoton kustannusten nostaminen vaikkapa sadaksi vihollisen alasammutuksi hävittäjäksi. Merivoimat tarvitsevat saman ajattelun mukaisesti vain yhtä alustyyppiä: miinanlaskijoita! Olen varma että läntisen maailman ystävämme ymmärtävät ja kannustavat Suomea pitämään tämä maankolkka sotilaallisesti hallussa!

Ajattelen myös niin, että parasta puolustusvalmiutta on edistää maan asuttuna pitämistä. Hieman asiaan liittyen; tämä nykyinen kuntien yhdistäminen tai varuskuntien lakkauttaminen tähtää juuri päinvastaiseen.

Historiaa: Suomen väkiluku ei kasvanut yhtään Ruotsin vallan viimeisenä kolmena vuosisatana (Kustaa Vaasasta Suomen sotaan 1808-09), mutta emämaa Ruotsin väkiluku kasvoi tänä aikana tasaisesti. Syynä on Ruotsin vallan aikana tapahtuneet työikäisten miesten pakko-otot tapettaviksi Ruotsin suurvaltasotiin sekä Suomeen kohdistunut ankara verotus. Kun Venäjä valloitti Suomen niin meidän onni oli, että tuolloin Venäjää hallinneet keisarit päättivät kohdella Suomea yhtenä kansakuntana, ja samalla antaa meidän kehittää omia instituutiota kuten postilaitosta, tullilaitosta, omaa rahaa, kansallista teollisuutta, kansakoululaitosta, kulttuuria ja jopa omaa kieltä (!). Suomen ei tarvinnut maksaa veroja Venäjälle vaan päinvastoin Suomen ensimmäiset rautatiet maksettiin Venäjän keskushallinnon kassasta.

Venäjän vallan lopulla, Nikolai II aikana alkoi sortokausi, jossa oli paljon yhtäläisyyksiä  Ruotsin vallan kauteen. Suurena erona oli nyt herännyt kansallinen tietoisuus.  Onneksi kansallisia etujamme ajavat ihmiset päättivät tarttua tilaisuuteen ja itsenäistivät Suomen heti kun se tuli mahdolliseksi.

Vallan ja vastuun erkaantuminen näkyy esimerkiksi siinä, että aluehallintovirasto AVI:lle annettut lait ja asetukset estävät kotimaisen lähienergian turpeen käytöä. Mutta aluehallintovirastolla tai ohjeita antavalla ympäristöministeriöllä ei ole vastuuta turpeen korvaajan kivihiilen aiheuttamista ympäristötuhoissa niissä maissa, joista kivihiiltä parhaillaan aletaan hankkimaan turpeen sijaan. Aluehallintovirasto toimii tietenkin lakien ja ympäristöministeriön antamien laintulkintojen ja muiden ohjeiden mukaisesti. Käytännössä aluehallintoviraston voi jopa ajatella olevan velvoitettu huonontamaan vaihtotasettamme ja lisäämään työttömyyttä. Hallintomme pitäisi muuttaa sellaiseksi, että päätöksiä tehtäisiin kokonaisuuden edun mukaisesti.

Pysähtyneisyyden aikakausi on tullut meille Euroopan Unionin myötä. Kun kerran on isossa pyörässä saatu aikaiseksi jokin direktiivi, niin sellaisia on turha kuvitella saatavan muutettua, ainakaan meidän voimin. Esimerkkinä vaikkapa liito-oravan tai viitasammakon suojelut. Liito-orava esiintyy valtavalla alueella Tyyneltä mereltä Siperian ja Pohjois-Venäjän läpi Suomeen asti. Täällä luontaisen levinnäisyysalueensa reunoilla se on jonkin verran harvalukuinen, muttei kovin. Silti EU:hun liityttäessä Vihreiden hallitsema ympäristöministeriö esitti tätä direktiivillä suojeltavaksi eläimeksi. Viitasammakko on puolestaan harvinainen ilmeisesti monessa eteläisemmän Euroopan maassa, mutta täällä Suomessa se on paikoin jopa yleisempi kuin tavallinen sammakko. Silti ympäristöministeriö ei ole tehnyt mitään poikkeusesitystä tältä osin. Viitasammakon tarpeeton suojelu estää monin paikoin esimerkiksi kotimaisen lähienergian käytön. Kannattaa muistaa, että Vihreät pienehkönä puolueena ei voi yksinään tehdä tällaisia asioita; ne ovat mahdollisia vain koska Keskusta, Kokoomus ja SDP toteuttavat vihreiden ohjelmaa aina kun pääsevät hallitukseen."

Avainsanat: Kuntavaalit