Kouluverkkolinjausta kunnioitettava

Share |

Tiistai 13.2.2018 klo 17:16 - Juha Vuorio


Valtuuston vuoden 2016 kouluverkkopäätöstä on kunnioitettava
 
Oulun valtuusto käsitteli edellistä kouluverkkoselvitystä kesällä 2016. Tuolloin valtuusto äänestyksen jälkeen päätti, että Kiimingin ja Oulunsalon lukiot ja Ylikylän koulu jatkavat toimintaansa nykyisissä tiloissaan. Merikosken ja Pateniemen lukioiden oppilaat siirtyvät perustettavaan Raksilan lukioon. Lisäksi Niemenranta ja Salonpää jatkavat 0-6 luokkien kouluina. Molempien koulujen tilat joko saneerataan tai korvataan uudisrakennuksella. Näistä Salonpään kouluratkaisu on kiireellisin.
 
Valtuustopäätöstä ei kuitenkaan noudatettu. Välittömästi osa virkamiehistä ja valtuutetuista alkoi jarruttelemaan ja vesittämään päätöstä. Jokirannan koulun uudisrakennuksen vaihtoehtoiseksi sijoituspaikaksi ehdotettiin pedagogisesti ja teknisesti epätarkoituksenmukaista Kiimingin lukion tonttia. Myöskään Salonpään kouluasia ei edennyt valtuustopäätöksen mukaisesti. 
 
Sama on jatkunut. Vasta julkistetussa palveluverkkoselvityksessä on kaksi vaihtoehtoa. Oulunsalon lukio vaihtaisi paikkaa molemmissa. Ykkösessä se siirtyisi Kaukovainiolle perustettavaan uuteen lukioon yhdessä Kiimingin ja Laanilan lukioiden kanssa. Kakkosvaihtoehdossa Oulunsalon lukio siirtyisi Raksilan lukioon. Vastaavasti Kiimingin lukio siirtyisi rakennettavan uuden Jokirannan koulun yhteyteen sekä Tirinkylän ja Ylikylän opetuspisteistä luovuttaisiin.
 
Kumpikaan vaihtoehdoista ei kelpaa meille. Äänestimme edellisellä kerralla sekä Kiimingin ja Oulunsalon lukioiden että kattavan peruskouluverkon säilyttämisen puolesta. Näin teemme jatkossakin. Miksi näin?  
 
Lukion keskeyttäneiden määrä on Oulussa alhainen, eivätkä lähekkäin sijaitsevat kolme suurlukiota palvele lukiolaisten koulutustarpeita. Kaukovainion Oamk:lta vapautuvien opetustilojen sisäilmaselvitykset on tehtävä ennen kouluverkkopäätöstä. Tilojen soveltuvuudesta ja kiinteistön vuokrakuluihin vaikuttavista muutostöistä on tehtävä perusteelliset selvitykset.  Lukiolaisten matkakustannukset kasvavat ja matkoihin kuluva aika saattaa venyä jopa kolmeen tuntiin. Myös uusien linja-autovuorojen tarve ja linjojen järjestäminen kuluineen tulee selvittää.
 
Oululaiset valtuutetut
 
Mauno Murtoniemi (Vas), Sari Halonen (SDP ), Rauno Hekkala (Vas), Jouko Korkiakoski (Kesk),  Latékoé Hellu Lawson (Vihr),  Eeva-Maria Parkkinen (Kesk), Risto Päkkilä (kesk),  Anne Snellman (Sin), Sirpa Tikkala (Kesk),  Mikko Viitanen (Vas), Juha Vuorio (Ps)

Avainsanat: Peruskoulutus, lukiokoulutus, kuntahallinto