Valtuustoaloitteeni biokaasusta

Share |

Torstai 3.5.2018 klo 12:13 - Juha Vuorio
Ruskon_biokaasu2.JPG

Valtuustoaloite 16.4.2018 / Juha Vuorio

Esitys biokaasun käyttöönotoksi kaupunkimme joukkoliikenteessä

Ympäristöohjelmamme mukaan Oulun kaupunki on sitoutunut kasvihuonekaasujen päästövähennykseen. ”Asukaskohtaisesti laskettu päästövähennystavoite koskee niitä toimintoja, joihin kaupunki voi toiminnallaan vaikuttaa (kaupungin rakennukset, asuin- ja palvelurakennukset, tie- ja joukkoliikenne ja jätehuolto). ” Toistaiseksi joukkoliikenteen päästöjen vähentämiseksi ei ole kaupungissamme tehty vielä mitään.

Lisäksi on oleellista, että myös terveysvaikutuksia aiheuttavia raskaan diesel-kaluston hiukkaspäästöjä pyritään vähentämään erityisesti tiiviisti rakennetulla kaupunkialueella. Sivutuotteena aluetalous paranee kun käytämme oman alueemme raaka-ainevaroja hyväksi.

Molempien päästöjen vähennystavoitteissa toimii erinomaisesti kaupungin ja alueen muiden kuntien yhdessä omistaman Kiertokaaren käyttöön ottama biojätteistä valmistetun liikenteen biokaasun tuottaminen, joka tapahtuu yhteistyössä valtionyhtiö Gasumin kanssa. Kaupungissamme on tällä hetkellä yksi Kiertokaaren tankkausasema Ruskon jätekeskuksen yhteydessä. Lisäksi Gasum rakentaa lähiaikoina toisen aseman Limingantulliin.

Tällä hetkellä Oulun Ruskon biokaasuntuotanto riittäisi palvelemaan vaihtoehtoisesti jopa sataa linja-autoa tai kolmea tuhatta henkilöautoa, tai näiden yhdistelmiä. Lisäksi voi arvioida, että kysynnän kasvaessa tuotannon määrää pystytään raaka-aineiden puolesta lisäämään runsaasti.

1. Esitämme että joukkoliikennejaosto aloittaa suunnittelun alueen oman biokaasutuotannon hyödyntämisestä linja-autoliikenteessä. Suunnitelmassa huomioidaan pilotointi 2 - 3 linja-autolle, jolle tehtäisiin valmiiksi jatkosuunnitelmat ensimmäisessä vaiheessa noin kymmenen biokaasubussin käytölle, joka on edellytys tankkausterminaalin rakentamiselle. Citybussit ja yhä vilkkaammin liikennöity ydinkeskusta-Linnanmaan väli olisivat luonnollinen kohde ensimmäisen vaiheen biobusseille. Näille suunnitelmille tehdään tarvittavat kilpailutukset.

2. Tehdään myös alustavat jatkosuunnitelmat koko joukkoliikenteen toimimiseksi oman alueen bioraaka-aineen pohjalta. Tärkeintä on päästä ympäristöohjelmamme mukaisesti alkuun, ja toimintaa voidaan laajentaa vähitellen.

Taloudellisia rajoitteita näille päästövähennyksille ei ole; biokaasun hinta on alhaisempi kuin diesel-polttoaineen, kaasubussien hankintahinnan voi puolestaan arvioida olevan diesel-bussien tasolla."

 

Avainsanat: biokaasu, luonnonvarat, Oulu, aluetalous