Vaihtoehtoja Oulun vedenhuoltoon

Share |

Torstai 19.12.2019 klo 23:26 - Juha Vuorio


Viime aikoina on noussut julkisuuteen tarve Oulun vesilaitoksen vedenhankinnan lisäämiseksi ja varmistamiseksi. Esim. kirjoitukset Kalevassa 17.10, 30.11, 8.12 ja 11.12 sekä asukasryhmien järjestämässä keskustelutilaisuudessa Pakkalan salissa 3.12.

Kyse on puhtaan veden tuottamisesta tilanteessa, jossa kaksi nykyistä vesilaitosta Kurkelan ja Hintan rannoilla tarvitsevat pitkiä peruskorjauksia lähitulevaisuudessa ja jossa nytkin olemme pahimmissa tilanteissa tuotantokyvyn rajoilla. Vuodelle 2050 arvioidaan kulutushuippujen olevan jopa yli 50 000 kuutiota vuorokaudessa, kun nykyinen tuotanto on noin 34 000 kuutiota.

Tarve tällaisille suunnitelmille ja lisärakentamiselle on siis ilmeinen. Asiaa onkin pantu vireille tänä kesänä ja syksynä sekä liikelaitosten johtokunnassa että yhdyskuntalautakunnassa. Päätökset perustuvat Hintan vesilaitoksen laajentamiseen siten, että lisätila otetaan vieressä olevilta kolmelta rantatontilta Oulujoen varressa. Yksi on omakotitalo, toinen vapaa-ajan asunto ja kolmas upealla paikalla oleva alueen asukastupa.

Joskus yleinen etu menee yksittäisten tarpeiden ja omistusten edelle. Sille ei voi mitään. Mutta läpihuutojuttu tällaisten tonttien käyttöönotto ei saa olla, vaan perustelujen tulee olla riittävät ja kestävät. Viranhaltijoiden tulisi esittää päätösten yhteydessä vaihtoehdot, jotta ymmärrämme asiaa päätettäessä, miksi yleinen etu vaatii tällaisia ratkaisuja.

Nyt ei ole esitetty vaihtoehtona suunnitelmia, joissa lähtökohtana olisi jättää puheena olevat arvokkaat rantatontit nykyisille haltijoille ja käyttäjille. Tätä ihmettelen.

Hankkeessa lisärakentamista suunnitellaan uutena puhdistuslaitoksena ja puhdasvesialtaana. Lisäksi mukana suunnitelmissa on pohjavedelle ajateltu varavesiallas. Riskienhallintamielessä kahden vesitornin lisäksi tarvitsemme lisää allastilaa. Itse toivoisin, että puhdasvesitilaa rakennettaisiin kaupunkiimme aikanaan näitäkin suunnitelmia enemmän.

Ilmakuvien perusteella vesilaitoksen ympärillä on runsaasti rakentamatonta tilaa, johon voisi kuvitella mahtuvan erilaisilla järjestelyillä tuo uusi laitos ilman, että kyseisille rantatonteille tarvitsee mennä. Lisäksi voisi hyvin ajatella noista altaista, että kokonaan tai osittain ne voisivat olla jossakin muuallakin.

Tietääkseni esimerkiksi vastarannalla Kurkelanrannan vesilaitokselta ylävirran suuntaan on pitkälti kaupungin omistamaa joenrantaa, ja voisi hyvin kuvitella, että tuollainen allas osattaisiin maisemoida sinne niin haluttaessa.

Nyt kun kaavalausunnot tulevat käsittelyyn, niin toivoisin, että tavalla tai toisella päästäisiin niiden myötä uudelleen suunnittelupöydälle miettimään vaihtoehtoja. Tällöin meillä päättäjillä olisi mahdollista toimia kokonaiskuvan perusteella.

Avainsanat: vesi, kuntapolitiikka, kaavoitus, tontit, lunastus