Suomi - Rata Oy, kiskot vievät etelään

Share |

Lauantai 11.4.2020 klo 22:10 - Juha Vuorio


23.3.2020 Oulun kaupunginhallituksessa (KH) tehtiin erikoinen päätös, jota en millään muotoa kannattanut. Asia liittyy Helsingin ja Tampereen väliseen raideyhteyden kehittämiseen!

Rinteen hallituksen ohjelman mukaisesti tällaista hanketta pantiin jalalle siten, että muodostettaisiin hankeyhtiö valtion ja hankkeesta hyötyvien kuntien puitteissa. Tuolloin asiaa vei eteenpäin liikenneministerinä ollut tamperelainen Sanna Marin. Oulu tuli mukaan hankkeen alkuselvittelyihin ja nyt mainitussa KH:n kokouksessa päätti lähteä mukaan noin 0,9 miljoonalla eurolla hankkeen suunnitteluosuuteen.

Kokonaisuutena suunnittelun kustannus on noin 150 miljoonaa euroa. Varsinainen rakentaminen maksaisi ratalinjausvalintojen mukaisesti välillä 4,6 – 5,75 miljardia euroa. Rakentaminen alkaisi arviolta kymmenen vuoden päästä.

Hanke siis tavoittelee Helsinki – Tampere välin nopeutusta, toki rataosuuden muutakin parantamista. Toteutukseen tulisi mahdollisesti jopa uutta raidelinjausta siten, että Tampereelle tulisi junanvaihto esimerkiksi Oulu – Helsinki -välin matkaajille. Tällöin ei voi puhua KH:n pöytäkirjassa esitetyistä tavoitteista, että hanke edistäisi Oulun liikenneyhteyksiä. Jos hanke tehtäisiin nykyisellä raidejärjestelmällä, niin silloin nopeutus on puolestaan varsin pieni.

Uuden ratalinjauksen ja -järjestelmän tapauksessa nopeutus olisi arviolta 14 – 28 minuuttia ja nykyisellä raidelinjauksella nopeutus olisi puolestaan 5 – 8 minuuttia. Jos siis tulisi junanvaihto, niin kaikki etu mitä ilmeisimmin häviää siihen. Tietenkin hanke hyödyttäisi siinäkin tapauksessa Tampereen ja pääkaupungin seutuja. Asiaa on esitetty kokouspöytäkirjassa siten, että tuo edistäisi Oulun liikenneyhteyksiä. Tätä on vaikea ymmärtää. Silti KH hyväksyi tämän äänin 11 – 2.

Tälläkin hetkellä Oulu säästää jo ennen koronavirusta tehdyn linjauksen mukaisesti yli 50 miljoonaa euroa menoistaan. Jopa kyläkouluja ollaan lopettamassa, mutta sitten kuitenkin tällaiseen hankkeeseen lähdetään mukaan. Huomionarvoista on, että päätöshetkellä 23.3 oli koronan aiheuttama poikkeustila ja talouden sakkaaminen jo hyvin tiedossa.

Olen pohdiskellut hankkeen kannattajien mahdollisia motiiveja. Näitä en siis tiedä, mutta mielestäni on perusteltua pohtia eri vaihtoehtoja:

  1. Mahdollinen usko, että tämä Helsinki – Tampere -radan hanke auttaa oikeasti Oulun liikenneyhteyksien kehittämistä. Tätä en siis itse pysty ymmärtämään. Ja siksi koko tämä kirjoitus.
  2. Usko siihen, että mukanaolo toisi hyvää mieltä Etelän päättäjille meidän suuntaamme ja Oulun eri ratahankkeet välillä Oulu – Ylivieska lähtisivät paremmin vireille. En oikein tätä itse usko, mutta vaikka näin olisikin, niin tällä perusteella ei tietenkään saa käyttää julkista rahaa. En myöskään usko, että jos meillä olisi Oulun alueen rataosuuksissa hankeyhtiö, niin Etelän kunnat lähtisivät siihen mukaan rahoittajiksi.
  3. Voisiko tässä olla jonkinlainen hallitus – oppositio -asetelma? Kaikki KH:ssa olevat hallituspuolueiden edustajat kannattivat hanketta. Tosin myös puolet oppositiopuolueiden edustajista.
  4. Voisiko opposition osalta asia liittyä puoluepolitiikkaan vaikkapa siten, että kun ao. puolueen ydinalueet hyötyvät tuosta hankkeesta, niin täälläkin olevat saman puolueen edustajat kannattavat sitä tästä syystä. Kukapa tietää.

Hankkeen kulut toki jakautuvat useiden vuosien ajalle eikä ole luultavaa, että Oulu lähtisi sitten enää varsinaiseen hankkeeseen mukaan. Vaikka mistä tuotakaan tietää, kun samaa olisin sanonut aikaisemmin jo tästä suunnitteluvaiheesta.

Mitä ilmeisimmin nuo hankkeen osakemaksut tullaan merkitsemään kuluiksi tai arvonalenemisiksi saman tien kun noita kuluja syntyy.

Kirjoitin tämän, koska mielestäni meidän luottamusihmisten velvollisuuksina on kertoa kaupunkilaisille kaupungin hallinnon asioista.

Tähän vielä selvyyden vuoksi äänestystulokset puolueittain. JAA tarkoittaa hankkeeseen mukaan lähtemistä ja EI tarkoittaa hankeen hylkäämistä:

– JAA: 3x Kes, 2x Vas, 2x Vih, 2x SDP, 2x Kok

– EI: 1x Kok, 1x PS

Hanketta käsiteltiin useissa kokouksissa alkuvuonna, joten kaupunginhallituksen ryhmille ja edustajille oli uskoakseni muodostunut selkeä kuva asiasta.

Esitystä ei olisi pitänyt missään tapauksessa hyväksyä.

Kuva Pixabay.

Avainsanat: kunnan tarkoitus, kuntatalous, Suomi - rata