Omakotirakentamisen edistäminen Oulussa

Share |

Keskiviikko 2.6.2021 - Juha Vuorio


tein oheisen valtuustoaloitteen kaupunginvaltuustossa 24.5.2021
kaupunki pystyisi halutessaan tarjoamaan edullisia omakotitontteja selvästi nykyistä enemmän, jolloin lapsiperteet kokisivat kaupunkimmen nykyistä houkuttelevammaksi, ..
 
"Omakotirakentamisen edistäminen Oulussa
 
Kaupungin talousarviotavoitteissa on viime vuosina ollut omakotitonttien tuotanto välillä 120–130. Tämä on suhteellisen pieni osuus kokonaistuotantotavoitteista, jotka liikkuvat tuhatta asuntoa vastaavassa määrässä vuosittain. Kaupungin omakotitonttien tarjonnan osuus kaikista tonteista on siis luokkaa 12–14 prosenttia asunnoiksi suhteutettuna.
 
Kuitenkin tällä hetkellä omakotiasuntojen osuus kaikista asunnoista on 29 prosenttia ja kaikista asukkaista puolestaan 44 prosenttia asuu omakotitaloissa.
 
Kun ajatellaan lapsiperheitä, niin heidän kannaltaan omakotirakentaminen on edullinen vaihtoehto verrattuna perheen kannalta riittävän isojen kerrostalohuoneistojen hankkimiseen. Tässä luonnollisesti auttaa Oulun tonttipolitiikka, joka haluttaessa mahdollistaa järkevän hintaisia tontteja eri vaihtoehdoin, myös tämän aloitteen mukaisesti.
 
Omakotiasuminen on myös usein lapsiperheiden kannalta asumistapanakin tavoitellumpi.  Omakotitonttien monipuolinen tarjonta on avainasemassa sekä pito- että vetovoiman kehittämisessä. Tämähän on keskeinen tavoite myös kaupunkistrategiassamme.
 
Omakotirakentamista tapahtuu tietenkin myös muualle kuin kaupungin tonteille. Myös tämä on tietenkin toivottavaa kehitystä, johon toivomme kaupunkisuunnittelulta ja kaavoitukselta myönteistä suhtautumista.
 
Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki pyrkii selvästi nostamaan omakotirakentamisen tavoitteitamme, ja erityisesti kaupungin omalla tonttipolitiikalla.
 
Juha Vuorio"

Avainsanat: tonttipolitiikka, vetovoima, asuntopolitiikka