Maahanmuuton tavoitteet kaupungin strategiaan

Share |

Keskiviikko 2.6.2021 - Juha Vuorio


Tein oheisen valtuustoaloitteen kaupunginvaltuustossa 24.5.2021
 
Kaupungin kotoutusohjelma, joka kävi viikkoa ennen kaupunginhallituksessa, toimi kannustimenani tähän aloitteeseen. Tuo ohjelma tosin järkevästi päätettiin siirtää vaalien jälkeen jolloin uusi valtuusto tekee siitä päätökset.

Mielestäni kaupunkin kannattaa tavoitella vain sellaista maahanmuuttoa, jossa erityisiä kotoutusohjelmia ja varsinkaan kotoutustoimenpiteitä ei tarvita ollenkaan. Käytännössä tuo tarkoittaa länsimaiseen kulttuuriin sitoutuneita kouluttettuja ihmisiä.
Tosiasiassa poikkeavista kulttuureista tulleiden kotoutustoimet ovat epäonnistuneet suunnilleen kaikkialla, tästä ovat esimerkkeinä koulutusasteet, palkkatasot, työllisyysprosentit sekä toisaalta vaikkapa Ruotsin nykyiset kärkisijat Euroopassa ampuma-ase- ja seksuaalirikoksissa.
"Maahanmuuton tavoitteet kaupungin strategiaan
 
Oulun kaupungin muuttovoitosta huomattava osa on maahanmuuttoa. On selvää, että kansainvälistyminen on etu kaupungillemme, varsinkin jos tulijat sopeutuvat yhteiskuntaamme ja kulttuuriimme parantaen kaupunkimme elinvoimaa.
 
Siksi kaupungin tulisikin määrittää tavoitteissaan ne talouden, toiminnan sekä hyvinvoinnin mittarit, joiden lukuarvoja maahanmuuton toivotaan edistävän. Tällöin osaamme kohdentaa maahanmuuttoon liittyvät vetovoimatekijät juuri noita tavoitteitamme edistämään.
 
Tällaisia mittareita voisivat olla suhteessa keskivertoväestöön vaikkapa keskimääräinen tulotaso, keskimääräinen maksettu kuntavero, koulutustaso ja kouluttautumisen onnistuminen, työllisyysprosentit, julkisten palvelujen käyttäminen (esim. määrä ja poikkeamat keskivertoväestöstä) sekä nettovaikutus kaupungin talouteen.
 
On tietenkin syytä käyttää ikävakiointeja ja vastaavia suhteita muuhun väestöön verrattuna, jotta vertailut ovat järkeviä ja pitkän tähtäimen suuntaa antavia.
 
Juha Vuorio"

Avainsanat: maahanmuutto, kotoutus, tuottavuus, julkinen talous