Usein vaaleissa on kyse arvoista

Share |

Lauantai 5.6.2021 - Juha Vuorio


Kalevassa julkaistaan ehdokkaiden kirjoituksia vaalipuheet-sivuilla näin vaalien alla. Sain itsekin lopulta lähetettyä ja Kaleva kiitettävästi julkaistua kirjoitukseni. 

Monesti sanotaan, että kuntavaaleissa pitää puhua kunnan asioista ja ilmeisesti tarkoitetaan että esim. valtiollisista tms asioista puolestaan ei tule puhua. Mielestäni tuo on aika keinotekoinen ja kenties tarkoitushakuinenkin jaotelma. 

Joka tapauksessa jokaisessa vaalissa kaikki ehdokkaat päättävät itse, mitä tuovat esille ja kaikki äänestäjät puolestaan itse päättävät millä perusteella äänestävät. Tämä riippumatta siitä, mitä jotkut 'besserwisserit' ohjeistavat.

Ohessa kirjoitukseni:

"Kyse on usein arvoista

Jokainen päättää tietenkin itse, millä perusteilla äänestää yleisissä vaaleissa. Toivottavasti me ehdokkaat pystymme tuomaan uskottavaa motiivia tuon jokaiselle suodun yhden äänen käyttämiseen.

Usein ehdokkaat tuovat mielipiteensä yhteen tai muutamaan asiaan tai asiakokonaisuuteen, joista tosin usein muutkin ehdokkaat ovat pääosin samaa mieltä. Tämä on tietenkin ihan hyvä. Toisaalta vastustamisella on helppo saada huomiota. Esimerkkinä vaikkapa suhtautuminen Oulun yliopiston selvitykseen kampusjärjestelyjen muuttamiseksi.

Valtuustoon valitut ja runsaasti ääniä saaneet ehdokkaat tulevat saamaan muitakin luottamustehtäviä kaupungin valvovissa toimielimissä. Näiden kautta tulee usein suurempi vaikuttamisen mahdollisuus kuin varsinaisissa valtuuston kokouksissa. Tunnolliset ja tolkut ihmiset pystyvät hyvin hoitamaan noita tehtäviä arvojensa pohjalta.

Yleensä kunkin puoluejärjestön valinnoissa on siis ratkaisevaa, että suurempi äänimäärä tuo suuremman vaikutusmahdollisuuden. Tämä onkin keskeistä vaalijärjestelmän uskottavuudelle. Toki vaalikauden keskellä tapahtuvissa muutoksissa tuota ohjetta täytyy käytännön syistä soveltaa.

Kuntien lakisääteisten tehtävien lisääntyessä meidän täytyy kunnissa päättää mitkä ovat näiden lisäksi tärkeitä vapaaehtoisia menoja. Lisäksi tehtävien suorittaminen tulee tehdä tehokkaasti ja edullisesti, kuten kaikilla julkista rahaa käyttävillä on joka tapauksessa velvollisuutena.

Mielestäni kunnissa kaikkein tärkeintä on elinvoimaisuudesta huolehtiminen vetovoiman, yritysten ja yrittäjyyden kautta. Nämä ovat edellytyksenä työllisyydelle sekä talouden toimintakyvylle ja siis palvelujen mahdollistamiselle, ja ennen kaikkea nuortemme tulevaisuudelle monellakin tavalla.

Juha Vuorio,

kaupunginvaltuutettu

kuntavaaliehdokas (kok.)

dipl. ins., Oulu"

Avainsanat: kuntavaalit, äänestäminen