Tehokkaampia valtuuston kokouksia

Share |

Maanantai 7.6.2021 - Juha Vuorio


Oulun hallintosäännön mukaan valtuutetuilla on oikeus kysyä kaupungin hallinnosta.Tämä on erinomainen asia.  Valtuustokyselyt keskitetään joka kolmas kuukausi pidettäviin valtuustoihin.

Valitettavasti valtuustokyselyt kuitenkin vievät valtuuston kokousten alussa runsaasti aikaa. Sanoisin, että tyypillisesti noin kaksi tuntia. Tuon jälkeen porukka on aika lailla väsähtänyt, eikä jaksa enää keskittyä varsinaisiin ja virallisiin valtuuston asiakohtiin. Tämän näen ongelmana monien muiden tavoin.

Esitin ratkaisuksi valtuustoaloitteessani ao. kyselyjen muuttamista seminaareiksi. Ajattelin niin, että kullekin hallintoalalle järjestettäisiin puolivuosittain seminaarit, joihin kerätään valtuutettujen sekä valtuustoryhmien toimittamia kysymyksia ja kyselyitä. Olisi lisäksi järkevää, että seminaarit olisivat julkisia, koska samat asiat kiinnostavat tietenkin monia muitakin.

Oulun kaupunki, valtuustoaloite 26.4.2021

”Valtuuston kyselytunnit tulisi muuttaa seminaariksi

Hallintosäännön mukaan (116 § Kyselytunti) joka toiseen valtuuston kokoukseen varataan mahdollisuus kyselytuntiin, johon valtuutetut voivat esittää kysymyksiä kaupungin johdolle tai eri hallintokunnille. Kysymykset käydään läpi nykyisellään kokouksen alussa.

On tärkeää, että valtuutetuilla on mahdollista saada vastauksia kysymyksiinsä kaupungin hallintoon liittyvistä asioista, mutta kyselytunnin luonne vie käytännössä huomion virallisista ja monesti lakisääteisistä kaupunginvaltuuston tehtävistä ja päätöksenteosta. Tämä näkyy myös siinä, että kyselytunnit kestävät usein kaksikin tuntia, jopa yli, jonka jälkeen huomio kokouksen osallistujilla helposti herpaantuu. Kuitenkin olisi tärkeää, että valtuutetut pystyvät panostamaan varsinaisiin asiakohtiin täysimääräisesti.

Me allekirjoittaneet esitämme, että valtuustokyselyt muutetaan seminaareiksi, joissa hallintokunnat käyvät läpi ajankohtaisia asioita omilla hallintoaloillaan, sisältäen myös vastauksia valtuutettujen tai valtuustoryhmien etukäteen esittämiin kysymyksiin. Seminaarit voitaisiin ajoittaa siten, että kultakin hallintoalalta valtuutetut voivat saada kaksi kertaa vuodessa vastauksia kysymyksiinsä. Seminaarit voisivat olla julkisia.

Juha Vuorio"