Saksa 1941 ja EU 2021

Share |

Sunnuntai 12.9.2021


ilman mitään taustaoletuksia tai -väitteitä, tuo metaforinen vertailu kolmannen ja neljännen valtakunnan välillä on mielenkiintonen, ..

jos katsotaan Saksan hallinnoimia alueita juuri ennen Barbarossaa ja EU:ta Brexitin jälkeen, niin yhtäläisyys on vaikuttava, ..

kun huomioidaan Ruotsin asema sodassa Saksan tavarantoimittajana ja Espanjan poliittinen läheisyys Saksan kanssa, niin lännessä erot pitäytyvät Portugaliin ja Irlantiin, jotka nyt ovat EU:n jäseniä, sekä Norjaan, joka ei ole,

idässä puolestaan Baltian kolme pientä maata kuuluivat tuossa vaiheessa Venäjän/Neuvostoliiton hallintaan ja entinen Jugoslavia on vain osittain liitetty EU:hun.

en siis väitä mitään poliittisesti, mutta toki pitää todeta, että EU:n päätöksissä usein 'kysytään' ensin Saksan perustuslakituomioistuimelta, että voidaanko jossain hankkeessa edetä, ..

Saksan nykyinen asema euro-valuutan harvana hyötyjänä EU:ssa tuo hyvin esille liiton vahvimman valtion kyvyn hyödyntää asemaansa, ..

kolmas_ja_neljas__1941.png