Aloitteeni vuonna 2022

Share |

Tiistai 21.12.2021 - Juha Vuorio


Olen ennen joulukuun valtuustoa tehnyt seuraavia aloitteita tänä vuonna, useimpiin tuli muita kannattajia mukaan:

26.4.2021  Valtuuston kyselytunnit tulisi muuttaa seminaariksi

Hallintosäännössä valtuutettu voi pyytää kyselytunnille haluaamsa asiaa. Näitä tulee valtuutetuilta, erityisesti vaaleja kohden mentäessä varsin runsaasti. Kun lisäksi virkamiehet ovat usein monisanaisia vastauksissaan ja valtuutetut kysymyksissään, niin osassa valtuuston kokouksista alussa saattaa mennä parikin tuntia pelkästään näissä asioissa. 

Siksi esitin kyselytuntien muuttamista seminaareiksi, jolloin nämä eivät pidentäisi valtuuston kokouksia ja väsyttäisi valtuutettuja jo ennen varsinaisia asiakohtia.

Tähän ei kaupunginhallitus kuitenkaan yhtynyt, vaan osapuolet ilmoittivat pyrkivänsä lyhentämään näitä tapahtumia. Se jää nähtäväksi.

24.5.2021  Maahanmuuton tavoitteet kaupungin strategiaan

Usein maahanmuutto esitetään kategorisesti myönteisenä asiana maallemme. Kuitenkin kaikki tietävät, että on hyvin monenlaisia maahanmuuttoryhmiä, joiden vaikutus yhteiskuntaamme vaihtelee suuresti.

Siksi esitin, että kuvattaisiin ne asiat, joita maahanmuutolla väitetään parannettavan ja määriteltäisiin näille seurattavat mittarit. Asioina voi olla monenlaista kuten tulotasoon, työllisyyteen ja koulutustasoon liittyvät paranemiset koko väestöön nähden.

Ja havaintojen perusteella muutetaan maahanmuuton vetovoimatekijöitä siihen suuntaan, jolla parannetaan noita haluttuja asioita.

Esimerkiksi maahanmuuton sanotaan auttavan työvoimapulaan. Samaan aikaan kuitenkin vaaditaan, että maahanmuuttajille pitää antaan etulyöntiasema työnhaussa kantasuomalaisiin verrattuna. Hyvin ristiriitaista!

Vastauksessaan kaupunginhallitus ei kuitenkaan käytännössä halunnut tehdä mitään lyhyellä tähtäimellä ja pitkästä tähtäimestä ei puolestaan sanonut mitään. Haluttiin sen sijaan keskittyä ongelmien hoitoon. Että näin.

6.9.2021  Yritystilastoja tilastolliseen vuosikirjaan

Tässä esitin vuosittain julkaistavaan kaupungin tilastolliseen kirjaan lisäyksiä yritysmaailman tietoihin.

Tämä todettiin tarpeelliseksi ja kaupungin yrityspuolta esiin nostavaksi asiaksi. Ja mielestäni vastauksen perusteella voimme odottaa seuraavaan vuosikirjaan parannusta kaupungin yritysmaailman kuvauksessa, esimerkiksi liittyen eri kokoisten yritysten määriin.

Oikein hyvä!

24.5.2021  Omakotitalorakentamisen edistäminen Oulussa

Vastauksessa ei nähty tarpeelliseksi muuttaa paljoakaan tässä asiassa, vaan todettiin asioiden olevan kunnossa ja että tarpeen mukaan tontteja tulee tarjolle eri menetelmin.

Ehkä on niin, että meidän ei kannata kilpailla esimerkiksi Kempeleen kanssa tällaisista asioista, vaan annetaan halukkaiden muuttaa sinne vaikkapa isompien omakotitonttien perässä.

Kuitenkin seutukuntamme menestyy tässäkin tapauksessa. Onhan sekin tärkeää.

Marras/joulukuun talousarviokokouksessa tein vielä kaksi valtuustoaloitetta: toinen liittyi varavaltuutettujen kutsuihin valtuuston kokouksiin (tässä oli syyskuun kokouksessa varsin omituinen episodi) ja Myllyojan asukastuvan toiminnan mahdollistamiseen myös jatkossa.

Palaan asiaan puolen vuoden päästä kun vastaukset tulevat.