Turvetuotanto takaisin!

Share |

Keskiviikko 5.10.2022 - Juha Vuorio


kirjaan tähän pääkohdat syistä, miksi turvetuotantoa pitäisi jatkaa suunnilleen siinä laajuudessa kuin mitä sitä on enimmillään harjoitettu, tarvittaessa vaikka hieman laajemminkin, ..

Suomen pinta-alasta on kolmannes turvepohjaista, josta noin puolet on muussa kuin pääosin luonnontilassa; mm. 60- ja 70- luvuilla niitä ojitettiin runsaasti ja edes pohtimatta niiden käyttökelpoisuutta metsityksiin,

juuri nuo jo ’turmellut’ suot, joita siis riittää, kelpaavat täysin turvetuotannon tarpeisiin, luonnonvaraisiin ei tarvitse koskea, ..

parhaimmillaan on ollut vajaa yksi prosentti turvepinta-alasta turvetuotannossa, ja tuo suuruusluokka riittää jatkossakin,.. 

viime vuosikymmenten turvetuotantoaikana turvetta on nostettu vähemmän kuin sitä uusiutuu Suomen mittakaavassa,

kuitenkin soilla on ikävä taipumus levitä koko ajan laajemmalle tukahduttaen vaikkapa metsiä ja soistaen myös vesistöjä, joten asiaan kannattaakin puuttua, .. tätä mieltä olen vakaasti, ..

käytöstä poistetut turvesuot voidaan entisöidä kosteikoiksi tai metsittää tai ottaa maatalouden käyttöön jos tarvetta on ja sattuvat soveltumaan,

sivutuotteena saadaan maatalouden ja hevostilojen yms. käyttöön edullista ja erinomaista kuiviketurvetta, ..

nykyään on hyvät imeyttämistekniikat, jotka hyödyntävät viereen jätettyä suoaluetta (imeytyskenttä), ja lisäpäästöjä verrattuna muuhun vaikkapa metsänhoitoon ei juurikaan tule. Tästä on tietenkin pidettävä huolta, ..

turve on kotimainen energialähteemme, jonka energiamäärä vastaa Norjan öljykenttiä; Norja ei rajoita öljyn käyttämistä vaikka kuinka syntyy kasvihuonepäästöjä, maailmalla rakennetaan koko ajan uusia hiilivoimaloita, vaikka kuinka kurittaisimme itseämme, 

kun puun tuonti Venäjältä on loppunut, meidän siis kannattaa turpeellakin varmistaa, ettei teollisuuspuuta tarvitse polttaa, ..

yhteistuotantotekniikkaa käyttävissä lämpövoimalaitoksissa syntyy kaukolämmön lisäksi myös sähköä, joka on turvetuotannon yksi tuotos, juuri nyt (syksy 2022) on tullut kaikille selväksi, että sähkövarmuus ei ole itsestään selvää, vaikka monet ovat kuvitelleet, että  sähköä tulee pistorasiasta aina kun haluaa, ..

maaseutualueiden työllisyyden lisäksi siis energian saatavuus ja hinta ovat syitä, miksi turvetuotantoa kannattaa harjoittaa, itse myös poistaisin turpeen haittaveron, ..

nyt tarvittaan ensi kesää varten poliittiselta johdolta linjausta ja viestiä kaikille yrittäjille, joilla on mahdollisuuksia nostaa kapasiteettiaan tällä alalla, toki muillekin toimijoille kuten voimaloiden polttoainehankintojen suunnitteluun, .. 

suosittelen perehtymään Syken muutaman vuoden takaiseen raporttiin vesistöjen ravinnekuormituksista, ..

Avainsanat: energia, huoltovarmuus, työllisyys, turve