Angela Merkelin ajatusvirheet

Share |
06.11.2018

Merkelin kuusi ajatusvirhettä

Saksalainen taloustieteilijä Hans-Werner Sinnin listasi jo 2016 kirjoituksessaan ne ajatusvirheet, joiden varassa Merkelin Saksa pakolaispolitiikkaa harjoitti.

Sinnin mukaan turvapaikanhakijoiden hallitsematon tulva ylittää saksalaisen yhteiskunnan integrointikyvyn, provosoi kilpailemaan yhteiskunnan niukoista resursseita – ja synnyttää Villin Lännen yhteiskunnan. Saksan politiittinen järjestelmä on edelleen shokissa, ja politiikka on menettänyt taloudellisen ja oikeudellisen suuntautumisensa. Keskustelua dominoivat suositut mutta väärät argumentit – ja se vaikeuttaa ratkaisua löytämistä ongelmiin.

Suurimmat ajatusvirheet Hans-Werner Sinnin mukaan ovat:

 - Saksa ei pysty suojaamaan 6000 kilometrin rajaansa teknisistä syistä
 - Turkki ja Libanon kantavat Saksaa suurempaa taakkaa pakolaisistasta
 - Saksa ei voi hylätä turvapaikanhakijoita, koska heitä suojellaan perussäädöksellä
 - Avoimet rajat ovat vapaan yhteiskunnan tunnusmerkki
 - Saksa kykenee integroimaan kaikki halukkaat maahanmuuttavat
 - Saksa ei pysty suojaamaan 6000 kilometrin rajaansa teknisistä syistä

Ajatusvirhe 1: Saksa ei pysty suojaamaan 6000 kilometrin rajaansa teknisistä syistä.

Väite on väärä. Saksan rajojen pituus on erittäin pieni suhteessa maan ja väestöön kokoon. Yhtä Saksan kansalaista kohden ulkorajaa on ainoastaan 7,4 cm. Vertailun vuoksi yhtä Tanskan kansalaista kohden rajaa 130 cm, Ruotissa 56 cm ja Sloveniassa 67 cm ja Unkarissa 22 cm. Jos nämä maat kykenevät suojelemaan rajojaan, niin Saksakin kykenee siihen.

Ajatusvirhe 2: Turkki ja Libanon kantavat edelleen paljon suurempaa taakkaa pakolaisten majoittamisesta kuin Saksaan.

Väite jättää ensinnäkin huomiotta sen, että nämä kaksi naapurimaata ovat velvollisia hyväksymään pakolaiset Geneven pakolaisyleissopimuksen nojalla. Toiseksi nämä maat eivät ole hyvinvointivaltioita, jotka tarjoaisivat pakolaisille likimainkaan samanlaisia etuja kuin Saksassa.

Ajatusvirhe 3: Saksa ei voi hylätä turvapaikanhakijoita, koska heitä suojellaan perussäädöksellä.

Tämä väite on väärä siinä tapauksessa, kun Saksaan saavutaan maateitse. Siitä, että tällaiset pakolaiset eivät voi hakea turvapaikkaa Saksasta, on säädetty selvästi perustuslaissa, ja perustuslakituomioistuin tunnustaa sen. Turvapaikkamenettelystä annetussa laissa edellytetään, että viranomaiset kieltäytyvät turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta turvallisten kolmansien maiden kautta ilman turvapaikkamenettelyä. Merkelin hallitus ei ole noudattanut näitä säädöksia.

Ajatusvirhe 4: Avoimet rajat ovat vapaan yhteiskunnan tunnusmerkki.

Väite on väärä, koska se perustuu virheelliseen käsitykseen valtion luonteesta. Valtio on luonteltaan eräänlainen ”klubin jäsenten” palveluiden toimeenpanija liittyen julkisen infrastruktuurin ja valtiollisen vakuutusturvan hoitamisen ja hyvinvointipalveluiden uudelleenjakoon. Kansojen vapaa ja rauhanomainen rinnakkaiselo edellyttää, että näiden klubituotteiden kansallista omistajuutta suojelellaan – samaten kuten yksityisen omaisuuden oikeudellinen ja fyysinen suojelu on vapaan yhteisön edellytys.

Ilman omistusoikeuden takaamista syntyy Villin Lännen -yhteiskunta, jossa rauhanomainen resurssien vaihto korvautuu ryöstelyllä ja jossa ihmisiä kannustetaan siirtymään yhteiskunttaa hyödyttävästä tuottavasta toiminnasta yhteiskuntaa tuhoavaan käyttäytymiseen. Vaikka tämä periaate koski aikanaan lähinnä yksityisomaisuutta, niin täsmälleen sama periaate pätee myös valtion kautta yhteisomistuksessa olevaan klubin omaisuuteen.

Ajatusvirhe 5: Saksa kykenee integroimaan kaikki halukkaat maahanmuuttavat.

Saksa ei kykene tähän, koska Saksan taloudelliset resurssit eivät yksinkertaisesti riitä. Saksalaisen hyvinvointivaltion tukemien ihmisten määrä ylittää Saksan yhteiskunnan kantokyvyn. Yksinomaan Välimeren muslimimaissa (Turkkia ja Albaniaa lukuun ottamatta) sekä Irakissa ja Afganistanissa elää 267 miljoonaa ihmistä. Vaikka ainoastaan pieni osa heistä haluaisi siirtyä Saksaan, se olisi huomattavasti enemmän kuin Saksa koskaan pystyy kantamaan. Näiden maiden vuotuinen syntyvyyden ylijäämä on jo yksin lähes kuusi miljoonaa ihmistä. Mikäli Turkin eteläpuoliset ja Saharan autiomaan eteläpuoliset maat huomioidaan, on kyse potentiaalisesti mittaamatoman suuresta muuttoliikeestä.

Ajatusvirhe 6: Maahanmuuttajien alkuperämaita on tuettava, jotta maahanmuuttoa ei enää kannusteta.

Tämä väite on ongelmallinen, koska se kieltää Saksan liittotasavallan kansallisen oikeuden Saksan valtion omaisuuteen. Samoin voisi väittää, että velvollisuuteni on antaa niin paljon rahaa ventovieraalle henkilölle, joka haluaa muuttaa asuntooni asumaan, että hän vapaaehtoisesti luopuu muuttosuunnitelmistaan. Kyseessä on kommunismin keskeinen periaate, joka sivuuttaa tyystin omistusoikeudet. On tietenkin oikein auttaa vaikeuksissa olevia naapureita.

Humanitaarisista syistä on perusteltua auttaa Syyrian sodan pakolaisia heidän kotimaahansa lähellä ja auttaa heitä voittamaan arabimaiden kaaoksen. Ei kuitenkaan ole laillista oikeutta vaatia muita antamaan tämäntyyppistä apua. Avun antamisen on perustuttava avunantajan vapaaehtoisuuteen.

Suomen Uutiset

17.05.2019Sitran tehtävänimikkeet
09.05.2019On aika kaataa rahanvaihtajien pöytä
02.05.2019Vastaukset hallitustunnusteluihin
25.04.2019YK:n tulee palauttaa pakolaiset kotiin eikä edistää siirtolaisuutta
26.03.2019Hoiva-Frankesteinin hirviö
05.03.2019Varallisuutemme muiden suihin
19.02.2019Ylimielistä lainvalmistelua
07.02.2019Hallitus ei noudata turvapaikkapoliittista ohjelmaa
22.01.2019PS tukee teollisuusliittoja ilmastopolitiikassa
15.01.2019Yhteenveto haittamaahanmuutosta

Siirry arkistoon »