Saara Huhtasaari tavoittelee presidenttiehdokkuuta

14.08.2023

Arvostamani Saara Huhtasaari tavoittelee ehdokkuutta presidentinvaaleissa ja ensimmäisenä tavoitteena valitsijayhdistyksellä on tietenkin tarvittavien kannattajakorttien kerääminen.

SAARA HUHTASAARI

Olen kolmen lapsen äiti ja yhden miehen vaimo. Työskentelen käyttäytymisanalyytikkona, kehonkielen asiantuntijana sekä kouluttajana. Olen suorittanut kaksi maisterin tutkintoa, ensimmäinen aikuiskasvatustieteestä ja toinen kriminologiasta ja kriminaalipsykologiasta. Minulla on myös psykologian ja ruotsin kielen aineenopettajan pätevyys. Olen kirjoittanut neljä kirjaa aiheina pettäminen, valehtelu, kielimanipulointi, valheenpaljastus sekä äänestyskäyttäytyminen psykologian näkökulmasta.

Ihmisenä olen päättäväinen, aikaansaava, omaksun asioita nopeasti ja pystyn tarkastelemaan asioita useammasta eri näkökulmasta sekä osaan erottaa oleellisen. Muunneltua totuutta en hyväksy missään muodossa, ja minulla on tapanani haastaa sitä, kun sellaista kohtaan. Kunnioitan muiden tapaa elää sekä muiden vakaumuksia. Uskon yhteistyön, avoimen kommunikaation sekä henkilökohtaisen esimerkin voimaan. Sen teen minkä lupaan ja minkä teen, teen mahdollisimman hyvin. En ole ryvettynyt politiikassa eikä minulla ole kytköksiä eikä sidonnaisuuksia mihinkään epädemokraattisiin järjestöihin. Suomen sekä suomalaisten etu on ainoa määräävä tekijä!

MINULLE TÄRKEITÄ ARVOJA

1. Sananvapaus
Sananvapaudelle ei tule löytää mitään muita vaihtoehtoja. Asioista tulee ja pitää puhua niiden oikeilla nimillä kaunistelematta. Mielipiteiden ei tarvitse olla niin sanottuja ”oikeita” mielipiteitä, koska ilman mielipiteiden törmäystä emme saavuta totuutta.

2. Valinnanvapaus
Meidän tulee voida päättää omasta elämästämme. Jokaisella tulee olla oikeus yhdenvertaisuuteen sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen.

3. Avoin yhteiskunta
Kansalaisten älykkyyttä ei tule halveksia päättäjien tai toimittajien toimesta. Peräänkuulutan avointa hallintoa (rajoituksena valtionsalaisuudet) sekä avointa yhteiskuntaa. Avoimeen yhteiskuntaan kuuluu myös avoin keskustelukulttuuri, jossa jokainen kokee, että hänen äänensä on tärkeä. Tämä luo luottamusta, hyvinvointia, vahvistaa yhteiskuntaa sekä vähentää vastakkainasettelua.

4. Kunnioittavaa kyseenalaistamista
Auktoriteettiuskovaisuus ei kuulu demokraattiseen yhteiskuntaan, vaan päättäjiä saa ja pitääkin haastaa. Poliittista jargonia eli taitoa puhua paljon sanomatta mitään ei tule hyväksyä. Valtaosaan kysymyksistä on olemassa selkeä kyllä/ei vastaus. Kansalaisilla on oikeus saada kysymyksiin selviä vastauksia ja päättäjillä on velvollisuus vastata ja kantaa vastuu sekä sanomisistaan että teoistaan. Ei valtaa ilman vastuuta.

5. Toisten kunnioittaminen
Yksi sivistysvaltion ominaispiirre on kunnioittava käytös muita kohtaan. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa olla ja elää. Toisten kunnioittaminen vaatii sitä, että opitaan myös kuuntelemaan. Sisäinen eripuraisuus, nimittely sekä epäkunnioittaminen syö yhteiskuntaa sisältäpäin.

6. Suomen kansan etu ensisijalla, aina
Päätöksen tekoa ohjaava voima tai päätöksenteon perusta ei voi nojautua ainoastaan yksipuoliseen sekä puolueelliseen mediaan tai sen hetkiseen narratiiviin. Asioita tulee tarkastella useammasta näkökulmasta.

7. Yhdenvertaisuus
Ihmisarvoinen elämä kuuluu kaikille eikä se katso statusta, perimää, uskontoa, suuntautumista tai muuta toissijaista asiaa. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo yhteiskunnassa tarkoittaa kuitenkin sitä, että myös samat velvollisuudet ja vastuut koskevat kaikkia. Ketään ei tule lähtökohtaisesti eriarvoistaa, vaan ihminen arvioidaan tekojensa pohjalta.

8. Diplomatia
Kansainvälisten suhteiden hoitamisessa tarvitaan diplomatiaa ja pyrkimystä löytää rauhanomainen ratkaisu. Voidakseen lujittaa rauhan säilyttämisen edellytyksiä, on ymmärrettävä syvemmältä asioiden syyt ja seuraukset. Sodissa kun voittaa lähinnä sotateollisuus.

9. Itsenäinen ulkopolitiikka
Ulkopolitiikan tulee perustua itsenäiseen päätöksentekoon sekä edistää kansallista etua. Päätäntävallan luovuttaminen järjestölle, ylikansalliselle elimelle tai keskusjohtoiselle komentotasolle ei tue demokratiaa. Kansalaisilla tulee olla oikeus päättää heitä koskevista asioista, sillä vallan keskittäminen murentaa kansallista suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Suomen asema vakaana kauppakumppanina sekä osana kansainvälistä yhteisöä on pidettävä vahvana.

10. Valtion tärkein vastuu on kansalaistensa hyvinvoinnista huolehtiminen
Menestyksekästä ulkopolitiikkaa tukee demokratian, ihmisoikeuksien sekä perusoikeuksien kunnioittaminen. Suomen pitää tilanteen mukaan pystyä punnitsemaan eroamisia kaikista ylikansallisista organisaatioista, jotka rajoittavat kansallista itsemääräämisoikeuttamme ja sitovat meidät muiden sanelemiin taloudellisiin lisävastuisiin.

14.08.2023Saara Huhtasaari tavoittelee presidenttiehdokkuuta
10.08.2023Mike Shellenbergerin todistus USA:n kongressille
29.07.2023Kansanäänestys EU-jäsenyydestä ja euro
25.06.2023Woke - hyvä kooste aiheesta
17.06.2023Markku Jokisipilä ja nuorison liikkuminen
06.05.2023Naton-hyokkayssodat ja niissä tehdyt sotarikokset
26.04.2023Ukraina ja uusi maailmanjärjestys
23.04.2023Ukrainan rauhanneuvottelut maaliskuu 2022
22.04.2023EU kuvittelee voivansa säätää myös Afrikan maiden lait
20.04.2023Kuka palkkasi Kiovan tarkka-ampujat

Siirry arkistoon »