Korvensuoran yhtenäiskoulu

Share |

Lauantai 16.3.2013 - Juha Vuorio


"Kaupunginhallitus päätti 23.5.2011 § 298 hyväksyä Korvensuoran suuralueen yhtenäisen perusopetuksen järjestämisen tarveselvityksen (hankepäätös) sekä perustaa hankesuunnitteluryhmän selvittämään tarveselvityksessä esitettyjen vaihtoehtojen investointikustannukset"

Tuo päätös oli varmaan monella valtuutetulla mielessä kun uutena valtuustona aloitimme vuoden 2012 lopussa ja olimme hyväksymässä kaupunginjohtajan talousarviota tulevalle ja tuleville vuosille.

Talousarviossa ei kuitenkaan ollut tuota Korvensuoran suunnitelmaa. Ja kun siitä nousi kaplakka, niin talousarvioon tuli maininta ao. hankkeella varatusta suunnittelumäärärahasta.

No, 2013 tammikuussa tullut palvelumallisuunnitelma ei kuitenkaan sisältänyt tätä hanketta, ainakaan selvästi esillä olevaksi. Itse kuitenkin uskon, että juuri tällaisen yhtenäiskoulun tuoma lähitoiminnan korostaminen tuo suurimmalla varmuudella tasapainoisia nuoria keskuuteemme.

Lieneekö käynyt niin, että sinällään järkevä Hiukkavaaran hanke on vienyt kaupunginisien huomion tästä asiasta ja ajatukset ovat vain siinä, miten Hiukkavaaraa saadaan vietyä eteenpäin.

Toivottavasti löydämme ratkaisun, joka sallii tämän Korvensuoran hankkeen käynnistämisen pikaisesti.

********************************************************************************

Kaupungin hankesuunnitelma vuoden 2012 alusta:

http://213.216.208.165/kiiminki/kokous/2012776-2-6485.PDF

Mainttakoon että yhtenäiskoulun budjetti olisi noin 19 miljoonaa euroa. Mielestäni kohtuullinen summa tässäkin taloustilanteessa.

http://www.adressit.com/korvensuoran_suuralueelle_yhtenainen_peruskoulu

Adressin Korvensuoran suuralueelle yhtenäinen peruskoulu tekijä on kirjoittanut tiedotteen. Lue tiedote avaamalla seuraava sivu:
http://www.adressit.com/read/4046/10673738

********************************************************************************

tässä vielä lainausta korvensuoraisten omasta kirjoituksesta:

"On ollut taloudellisesti hyviä aikoja ja huonompia aikoja, aina on Korvensuoran yläkoulu jäänyt kuitenkin rakentamatta. Sen sijaan lukuisia muita kouluja on Ouluun rakennettu ja investointeja viety päätökseen. Yhtenäistä peruskoulua alueelle vaativat eivät mielestämme vaadi liikoja, sillä alueella ei ole muiden Oulun suuralueiden tasoisia palveluita muutenkaan. Alueelta puuttuu yläkoulu, terveyspalvelut, kirjasto ja lähiliikuntamahdollisuudet.
Korvensuoran suuralueen kouluissa on yhteensä 589 oppilasta Hönttämäessä, Talvikankaalla ja Korvensuoralla. Vuonna 1957 valmistuneen Korvensuoran peruskorjaus on siirtynyt päätöksenteon viivästymisen vuoksi. Siellä on ilmennyt sisäilmaongelmia, joita tutkitaan parhaillaan. Senkin vuoksi rakentamispäätös yhtenäisestä peruskoulusta pitää tehdä viipymättä.
Korvensuoran suuralueen 7. - 9. -luokkalaiset on kuljetettu ja kuljetetaan edelleen linja-autolla kouluun suuralueen ulkopuolelle, 7 - 12 kilometrin päähän. Siitä aiheutuu vuosittain isot kustannukset. Oppilaiden kuljettaminen toiselle alueelle on turvallisuusriski, eriarvoista lasten kohtelua ja vastoin kestävän kehityksen periaatteita. Samalla sivuutetaan koulumatkoista kertyvästä liikunnasta saavutettavat terveyshyödyt. Alueen 7. - 9. -luokkalaiset joutuvat heräämään 4 - 5 kertaa viikossa klo 06.00 ehtiäkseen linja-autolla kouluun klo 08.15. Kuinka moni aikuinenkaan herää vielä tuohon aikaan? Univelkaa kertyy viikosta toiseen ja ihmetellään, kun oppilaat ovat väsyneitä.
Kouluun kuljettamisessa linja-autolla toiselle alueelle ei ole kysymys siitä, että lapsia olisi alueella vähän. Päinvastoin. Alue muistetaan hyvin siitä, että muutama vuosi sitten se kärsi vaikeimmin päivähoitopaikkojen puutteesta. Alueen vanhemmat, yhdistystoimijat, vanhempain -ja koulutoimikunnat ovat ajaneet aktiivisesti kouluasiaa jo vuosikausia. Nämä toimijat ovat osoittaneet mielipiteensä selkeästi ja edistäneet asiaa vuosia, ottaen vastuuta osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä kaupunkimme keskeisenä arvona. Vaikka työlle ei ole annettu arvoa, alueen asukkaat ovat silti luottaneet päättäjiin, koska Korvensuoran yhtenäisen peruskoulun rakentamista ovat päättäjät käyneet alueen asukkaille kilvan puolustamassa ja vakuuttamassa.
Korvensuoran yhtenäisen peruskoulun osalta on tehty tarveselvitys ja hankeselvitys. Molemmien selvitysten tulos on selvä: Alueelle tulee rakentaa yhtenäinen peruskoulu. Lisäselvityksille ei ole enää tarvetta eikä perusteita. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 7. - 9. -luokkien opetuksen järjestämisestä Korvensuoran alueelle. Uuden Oulun palvelujärjestämistoimikunta on linjannut, että yläkoulu on alueellinen palvelu.
Korvensuoran suuralue on ainoa alue Oulussa, jossa ei ole yläkoulua. Nyt meneillään oleva päätöksentekoprosessi koulun rakentamiseksi on kestänyt yli 4 vuotta. Nyt sen tulee edetä viipymättä valtuuston päätettäväksi, sillä Korvensuoran yhtenäisen peruskoulun rakentamispäätös ei kuulu osaksi Uuden Oulun palveluverkkosuunnitelmaa.
Suunnittelumääräraha vuoden 2013 talousarviossa tulee säilyä vuodella 2013 ja rakentamisen määräraha tulee olla seuraaville vuosille siten, että Korvensuoran suuralueen lapset ja nuoret voivat aloittaa koulun omalla alueellaan viimeistään elokuussa 2015"

Avainsanat: lähikoulu, lapset, nuoret, kasvatus