Tietoja

Olen perussuomalainen diplomi-insinööri ja kaupunginvaltuutettu. Toimin valtuustoryhmämme puheenjohtajana, Oulun yhdistyksemme ja piirijärjestömme varapuheenjohtajana sekä puoluevaltuuston jäsenenä.

julkinen Facebook-sivuni

Uusimmat kirjoitukset

Uutiset

17.6.2017Kun presidentti paljasti todelliset karvansaLue lisää »13.4.2017Sen sitä saa mitä tilaaLue lisää »13.4.2017Ulkopoliittinen instituutti hakoteilläLue lisää »

Yhteystiedot

puhelin: 040 500 6955
s-posti: juha.vuorio@yahoo.fi

Kuka olen: Perussuomalainen diplomi-insinööri ja kaupunginvaltuutettu Oulujoen Kirkkokankaalta. Olen työskennellyt erilaisissa tuotekehitystehtävissä 30 vuotta elektroniikan, tietoliikenteen sekä matkapuhelinten parissa. Kouluni olen käynyt Oulussa syntyperäinen oululainen kun olen. Toimin nykyään Oulun kaupunginvaltuustossa perussuomalaisten ryhmän puheenjohtajana. Lisäksi olen luottamustehtävissäni perehtynyt erityisesti energiakysymyksiin.

Ohessa kuntavaalien vaalikorttini.

Lämpimät kiitokset luottamuksesta kaupunginvaltuustoon valintani johdosta!

Tärkeimpinä kysymyksinä politiikassa pidän seuraavia asioita:

Itsenäisyys, johon kuuluvat poliittinen ja taloudellinen itsemääräämisoikeus. Vuonna 2009 alkanutta Kreikan lainojen uusimista koskenutta finanssikriisiä hoidettiin siirtämällä Saksan ja muiden isojen maiden (mm. Ranskan, Britannian ja USA:n) pankkien myöntämiä roskalainoja joko veronmaksajille suoraan tai vähintään näiden takaamiksi uusiksi lainoiksi. Muutoinkin toimimme mielestäni EU:ssa etujemme vastaisesti.Tuohon tarvittaisiin ryhtiliike turvaamaan Suomen edut EU:ssa.

EU: Euroopan Unionin jäsenyys lisää byrokratiaa maassamme. Esimerkiksi EU-parlamentissa äänestetään direktiiveistä ja muista määräyksistä vuosittain tuhansia kertoja. EU kaventaa myös demokratiaa esimerkiksi sillä, että eduskuntamme ei aina toimi enää edes kumileimasimena, vaan asetukset tulevat meille suoraan virkamiestietä. Näkisin, että tiemme olisi sama kuin mitä Britannia vaati ennen kansanäänestystää tai jota Islanti noudattaa; joko muuttaa EU takaisin kauppaliitoksi tai erota EU:sta kokonaan. Tällä hetkellä maksamme EU:lle veroja siten, että meiltä valuu toista miljardia euroa vuodessa EU:n muille jäsenmaille; tälle on tehtävä loppu tavalla tai toisella!

Euro: Ruotsi ei mennyt euroon mukaan vaan hoitaa talouttaan ja vientiään kelluvan valuutan avulla. Näimme jo ensimmäisen eurokriisimme aikana 1990-luvun alussa, että euroon (ecuun) sidotulla kiinteällä kurssilla tulee suunnattomia vaikeuksia. Omaan kelluvaan valuuttaan siirtyminen on mielestäni aivan järkevä vaihtoehto ja nykyiseen tilanteeseen verrattuna huomattava parannus.

Elinvoimaisuus: Kaikki hyvinvointi lähtee siitä, että yrityksillä on toimintamahdollisuuksia ja nämä pystyvät tarjoamaan työpaikkoja sekä yrittäjille itselleen, että yrityksen työntekijöille. Tällöin sekä yritykset, että ihmiset maksavat veroja, joilla edelleen ylläpidetään hyvinvointia.

Meidän pitäisi kaikin keinoin miettiä tapoja, jolla yritykset pystyvät tarjoamaan erityisesti nuorille työsuhteita, joissa on mahdollista saada jalka yhteiskunnalliseen toimintaan mukaan. Toki tämä koskee kaikenikäisiä ihmisiä. Nykyiset eläkeiän nostot eivät lisää elinvoimaisuutta, niillä pelkästään vähennetään eläkkeisiin liiittyviä kuluja.

Byrokratia ja asioiden vaikeuttaminen. Byrokratian kannalta tarvitaan suuri uudistus, jossa yksinkertaistetaan hallintoja kaikilla tasoilla, vain palvelujen tarve ohjaajana. Toivokaamme, että meneillään oleva maakuntauudistus yksinkertaistaa hallintoa ja tuo päätöksenteion ministeriöistä tänne paikallistasolle.

Yrityksille tarvittaisiin mm. suurennos arvonlisäverottomasti ansaittaviin tuloihin, ensimmäisen työntekijän palkkaamista tulisi helpottaa ja kaikenlainen luvitusvimma sekä raporttisulkeiset pitäisi karsia minimiin.

Nuoret: Nuorten tulevaisuus on samalla koko yhteiskuntamme tulevaisuus. Samalla kun globalisaatio etenee, niin omat nuoremme eivät työllisty, koskapa yrityksen kannalta on halvempaa tuoda vaikkapa Virosta työvoimaa maahamme sen sijaan, että tarjoisimme omille ihmisillemme työtä. Syrjäytymistä ehkäisevän nuorisotyön merkitystä ei voi liikaa korostaa.

Koulutus: Kokonaisuutena meidän tulee varmistaa kaikille nuorillemme vähintään toisen asteen koulutus.  On huolestuttavaa, että alueellamme, jossa esimerkiksi ammatillisen koulutuksen aloituspaikat saadaan hyvin täyteen, vähennetään aloituspaikkoja ammatillisessa koulutuksessa. Olisi tärkeää kehittää myös oppisopimuskoulutusta ja toki myös ammatillisen koulutuksen aikana tapahtuvaa harjoittelua.

Kaupungin lukioverkko on tällä hetkellä kokonaisuutena sopiva; erityisesti entisten kuntakeskusten Kiimingin, Oulunsalon ja Haukiputaan lukioiden tulee jatkaa toimintaansa. Tämä on syrjäytymisen estämisenkin kannalta tärkeä asia. Valitettavasti kaupungissamme on voimia, jotka haluavat ajaa alas noita reunemmalla sijaitsevia lukiota.

Oulussa on erinomainen yliopisto ja ammattikorkeakoulu. Molemmista voimme olla kaikki ylpeitä. Kehitetään näitä edelleen, jotta saamme nuorillemme näiden avulla hyvät eväät elämiseen.

Suomen asuttuna pitäminen. Nykymaailmassa näyttäisi olevan vaikeaa vastustaa keskittymistä. Tämä näkyy yhtä hyvin vaikkapa siinä, että me EU:n reuna-alueena taannumme. Samoin pääkaupunkimme porskuttaa suhteessa muuhun Suomeen. Näkisin Viron tai Islannin tiet tässä hyvänä meille. Esimerkiksi Pohjois-Suomen tulisi itsenäistyä vähintään osavaltion tasolle. Täällä pitäisi tietenkin muistaa ylläpitää riittävän montaa keskusta kuten Oulun lisäksi Rovaniemeä, Kemi-Torniota, Kajaania, Kuusamoa ja tästä etelään olevia keskuksia vastaavasti. Minusta elinkeino- ja maatalouspolitiikan tulisi edesauttaa maamme asuttuna pitämistä; nyt näyttää, että nyt tehdään yleensä päinvastoin.

Hyvinvointi. Nykyisin eriarvoisuus lisääntyy sekä maailmanlaajuisesti että meillä Suomessa. Tässä suunnan on käännyttävä tai tällä tulee olemaan vakavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Eliitin kannalta on tietenkin ihan hyvä, että on köyhälistöä, joko omia tai maahanmuuttajia, jotka tekevät alipalkatut työt. Järkevämpää olisi kuitenkin maksaa kaikille kohtuullista palkkaa Henry Fordin hengessä. Tähän liittyy sosiaaliturvan kannustinloukkojen poistaminen. Kannustinloukut kun osaltaan pyrkivät lisäämään syrjäytymistä.

Maahanmuutto. Järkevän kokoinen maahanmuutto on ihan hyvä asia. Lähtökohta on mielestäni se, että jokainen maa päättää itse millaisia maahanmuuttajia ja kuinka paljon se näitä ottaa. Maahanmuutto voisi perustua samanlaisiin järjestelyihin kuin esimerkiksi Kanadassa tai Australiassa, joissa pisteytetään tänne muuttamista haluavat ja maahanmuuttoluvan saavat sellaiset, joiden parhaiten uskotaan hyödyttävän uutta isäntämaataan. Käytännössä tämän pitäisi tarkoittaa, että maahamme muuttajien suuren enemmistön pitäisi olla vähintään yhtä hyvin koulutettuja kuin meidän suomalaisten, ja heidän tulisi sitoutua täkäläiseen kulttuuriin ja suomen kieleen. Nythän näin ei ole, vaan käytännössä kaikki muut puolueet haluavat tänne vaikka kuinka huonosti sopivaa porukkaa.

Sananvapaus on rikki. Olen kasvanut maassa, jossa sananvapauden nimissä omaa uskontoamme on saanut arvostella ja kritisoida ilman pelkoa vaikkapa tuomioista oikeusistuimissa. Nykyään, kun maahamme on tullut muita uskontoja, tämä oikeus arvostella uskontoa onkin yhtäkkiä kielletty.  Lisäksi erilaisten tosiasioiden kertominen vaikkapa tilastoista tulkitaan nykyään rikokseksi. Näyttää myös, että nimenomaan meidän perussuomalaisten sanomiset ovat rangaistavia, eivät muiden ihmisten. Oikeuslaitos Suomessa on selvästi politisoitunut.

Kielikysymys. Järkevintä olisi skandinaavinen ja balttilainen kielipolitiikka, jota muun muassa Ahvenanmaalla noudatetaan. Tuon mukaan Suomessa tulisi olla vain suomi virallisena kansalliskielenä ja ruotsilla olisi samanlainen vähemmistökielen asema kuin saamella on tällä hetkellä. Näin vapautuisi mahdollisuutta tärkeämpien kielten oppimiseen. Joka tapauksessa ruotsin kielen pakollisuus yksikielisillä alueilla pitäisi välittömästi poistaa sekä kouluista että virkavaatimuksista.

Kotimainen teollisuus ja energia. Nykyiset päästötavoitteet ja päästöjen hillitsemiseksi tehdyt toimenpiteet kurittavat kansantalouttamme. Esimerkiksi energian suhteen voisimme olla paljon omavaraisempia. Lisäksi itse keksimme itsellemme vaikeuksia, kuten määrittelemällä turpeen uusiutumattomaksi polttoaineeksi. Ruotsi on taas viisaampi määrittämällä sen uusiutuvaksi biopolttoaineeksi.

Puolustus. Puolustuksemme doktriinin tulee perustua siihen, että maamme haltuunotto tehdään mahdollisimman kalliiksi hyökkääjälle. Venäjän tärkein intressi maamme suuntaan on se, että Venäjä haluaa varmistua, ettei sen tärkeitä alueita uhata alueeltamme tai alueemme kautta Lännen ja Venäjän mahdollisessa konfiktissa. Tämä on samalla tärkeä syy miksi en kannata Nato-jäsenyyttä. Voi vain ihmetellä, miksi kaikki muut puolueet, sekä Naton kannattajat että vastustajat, halusivat riisua Suomen aseista jalkaväkimiinojen osalta. Meidän tulisi käyttää kaikki, myös epäsymmetrisen sodankäynnin keinot, tuon kuvaamani doktriinin toteuttamiseksi. Nyt tuntuu, että ainakin Naton kannattajat haluavat riisua maamme aseista, jotta voidaan sitten sanoa että Nato on ainoa puolustuksemme.