Kuka olen: oululainen diplomi-insinööri ja kuntapoliitikko. Olen työskennellyt erilaisissa tuotekehitystehtävissä 30 vuotta elektroniikan, tietoliikenteen sekä matkapuhelinten parissa monenlaisissa tehtävissä. Kouluni olen käynyt Oulussa, syntyperäinen oululainen kun olen.

Poliittiselta ajattelultani olen kansalliskonservatiivi ja olen kokoomuksen jäsen.

Olen toiminut vuoden 2013 alusta lähtien luottamustehtävissä mm. Oulun kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, alueemme pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtajana sekä sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan jäsenenä, Oulun Energian johtokunnan puheenjohtajana ja yhtiöittämisen jälkeen hallituksen varapuheenjohtajana. Toimin myös maakuntauudistuksen valmistelujen aikaan maakuntamme suppean poliittisen ohjausryhmän jäsenenä ja nyt olen sen varajäsen. Olen lisäksi varavaltuutettu ja Oulun tarkastuslautakunnan jäsen.

Olen ehdolla vuoden 2022 aluevaaleissa.

Aluevaalien suurimpina kysymyksenä on nyt ensimmäisen valtuuston suuri rooli kaikissa periaatekysymyksissä, joita Pohjois-Pohjanmaan alueen hyvinvointialueella kuten Oulun kaupungissa tullaan noudattamaan. Tarvitsemme hyvät ja tasapuoliset terveyspalvelut kaikille sekä toimivan ensihoidon ja pelastuslaitoksen. Rakenteiden tulee toimia tehokkaasti pienellä hallinnolla siten, että työntekijöille tulee mahdollistaa vaikuttaminen omaan työhönsä asiakaspalvelun toteutumiseksi. Hoitoonpääsy perusterveydenhoidossa on keskeistä, samoin kuin nuorten hyvinvoinnin turvaaminen.

Tärkeimpinä kysymyksinä politiikassa pidän seuraavia asioita:

Itsenäisyys, johon kuuluvat poliittinen, taloudellinen, sotilaallinen sekä väestöllinen itsenäisyys.

Euroopan Unioni:

Kyllä: Kansallisvaltioiden väliselle yhteistyölle ja vapaakaupalle. Juuri kansallisuusaate nosti meidät suomalaiset sivistyskansaksi ja mahdollisti elintasomme noston sekä turvallisen ympäristön kansakunnalle. Itselläni kansainvälisyys kuuluu elimellisenä osana kansallismielisyyteen.

EI liittovaltiokehitykselle. Monetkin sanovat samalla tavoin, mutta valitettavasti samaan aikaan he kuitenkin teoissaan edistävät koko ajan itsemääräämisoikeutemme hävittämistä EU-parlamentissa ja muissa toimielimissä. Näyttää siltä, että poliittinen eliittimme yhä enemmän jopa myöntää nämä velkaunionit, EU-tason verotukset ja sitä kautta liittovaltiokehityksen tavoitteekseen.

Tästä on hyvä esimerkki vuoden 2011 perustuslakiäänestys eduskunnassa, jossa laitettiin (tuolloin) ainoana EU:n jäsenmaana perustuslakiin maininta, että olemme EU:n jäsenenä. Onneksi perustuslaki ei ole kovin sitova näissä asioissa. Poistettiinhan oma valuutta markka käytöstä, vaikka tuolloin perustuslaissa nimenomaan sanottiin, että suomen valuuttana on mainittu rahayksikkö.

Maksamme EU:lle selvästi enemmän, kuin sieltä saamme takaisin. Ylipäätään EU:n integraatio yhä enemmän kurjistaa maatamme.

Euroopan Unionilla näyttäisi olevan myös korruptoiva vaikutus kärkipoliitikkoihimme. Miellyttämällä EU:ta ministerimme jne. mahdollistavat nimityksensä tuleviin EU:n virkoihin, jopa komissaariksi. Tämä näyttäisi olevan mahdollista vain Suomen etujen sivuuttamisella.

Oma valuutta ja talous:

Kyllä Suomen markalle. Pikkuinen, syrjäinen ja omaa valuuttaa käyttävä Islanti hoiti pankkikriisinsä antamalla pankkien maksaa omat virheensä. Talous lähtikin heti nousuun ja on selvästi Suomen taloutta paremmassa kunnossa.

Omalla valuutalla hallitsemme itse omaa kansantalouttamme. Nykyisellään euroalue toimii Saksan vientiteollisuuden käsikassarana pitämällä reuna-alueiden ansiosta euron kurssin alhaalla, tarjoamalla Saksalle vientimaita ja kurjistamalla muuta Eurooppaa.

Tällä hetkellä kannattaa kansainvälisen sijoittajan ostaa Suomesta yrityksiä, kuten Fortumin sähköverkot tai vaikkapa vanhusten hoivakoteja; johtuen verolainsäädännöstä, nämä pystyvät siirtämään voitot verotta ulkomaille, jolloin veroja maksavat suomalaiset eivät voi edes kilpailla heidän kanssaan. Verolait tulee muuttaa sellaiseksi, että voittoja ei pysty siirtämään nykyisellä tavalla yrityksestä omistajille tai noiden lähipiirille verotta esimerkiksi lainojen ylisuurina korkoina.

Säätiöt tulisi saattaa samojen verolainsäädäntöjen piiriin kuin osakeyhtiötkin. Tätä ei haluta tehdä, koska hyötyjiä löytyy niin monesta tahosta, joille voidaan kanavoida hyvä veli -järjestelmän tuottoja vaikkapa vaalikampanjoihin.

Veikkauksen rahapelien tuotot ovat esimerkki maan sisäisestä korruptiosta. Näiden jakaminen perustuu hyväveli ja -sisko -järjestelmiin. Lisäksi maahanmuuttoon suunnataan rahaa huomattavia määriä vaikka esimerkiksi Suomalaisuuden liitto ei saa kuin pieniä muruja jos aina sitäkään.

Itse muuttaisin joka tapauksessa järjestelmän sellaiseksi, että Veikkauksen tai muun vastaavan yksityisenkin yrityksen tuotoista tilitettäisiin valtiolle haittaverot (kuten tupakasta, alkoholista, jne). Mutta korvamerkittäisiin lailla tietty osuus haittaveroista meidän suomalaisten urheilun ja kulttuurin avustamisiin. Ehkäpä ministeriöiden suorat avustamiset olisivat vähemmän korruptiivisia.

Pikavipit on yksi kokonaisuuden kannalta pieni, mutta yksittäisten ihmisten kannalta joskus järkyttävän suuri kielteinen asia. Ne tulisi saada jollain tavalla rajoitettua. Korkoprosentin rajoittamisen (esimerkiksi 10 prosenttiin) lisäksi tulisi määrittää enimmäismäärä koko lainanhoitokuluille koko laina-aikana. Tuo enimmäismäärä voisi olla vaikkapa 30 % alkuperäisestä pääomasta eli nostetusta lainasta.

Oikeuslaitoksiemme tuettu oikeusapu tulee muuttaa julkiseksi oikeusavuksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos jollain ei ole varaa palkata itse oikeusavustajaa, niin tällöin henkilö saa julkiselta puolelta itselleen määrätyn avustajan. Tällöin lakimiesten palkat pysyvät kohtuullisina ja muutkin käytännöt järkevinä.

Työvoiman liikkuminen:

Kyllä omien nuortemme työllistämiselle. Motto: jokaisen maan tulee hoitaa omalla työvoimallaan omat perustoimintonsa. Näin estämme nuortemme syrjäytymistä. EU:n myötä tämä järkevä periaate hävitettiin kankkulan kaivoon.

Nuoremme tarvitsevat huolenpitoa, että nykyisessä kaoottisessa ympäristössä löytävät ja saavat vaikkapa koulutuspaikkoja ja myös opiskelevat sellaisilla aloilla, jotka heille sopivat. Nyt parikin hallituskautta on karsittu toisen asteen koulutuspaikkoja sekä vähennetty koulujen ja kuntien mahdollisuuksia opastaa ja rinnankulkea nuorten kanssa.

EI vapaalle työvoiman liikkumiselle, Vuoteen 1995 meillä oli aivan järkevät rajoitukset tänne tulevalle työvoimalle. Emme eläneet tuolloin missään umpiossa. Nykyinen työvoiman vapaa liikkuvuus lisää omien kansalaistemme syrjäytymistä. Lisäksi kolmannesta maailmasta tuleva työperäinen maahanmuutto luo lisää kestävyysvajetta julkiselle sektorille, koska alipalkatut ihmiset voivat elää vain huomattavalla tukipolitiikalla.

Suomesta on tällä hetkellä pysyvä aivovuoto ulkomaille. Omat koulutetut nuoremme muuttavat pois maasta. Tilalle tulee kouluttamatonta tai vähän koulutettua väkeä kolmannesta maailmasta.

Lapsiperheet, syntyvyys

Syntyvyys on maassamme laskenut huolestuttavasti, nähdäkseni omien nuortemme aseman huonontaminen on tässä keskeinen tekijä. Myös muita syitä on. Tässä esitykseni asian tilan parantamiseksi:

- tärkein tekijä on nuorten syrjäytymisen ehkäisy, josta kirjoitin ylempänä.

- toinen tekijä on kannustaa siihen, että kaikki hankkisivat edes sen yhden lapsen. Tässä auttaa lapsilisäperiaatteen muuttaminen käänteiseksi. Annettaisiinkin ensimmäisestä lapsesta reilu lapsilisä, esimerkiksi kolminkertainen nykyiseen verrattuna. Lopuista lapsista saisi saman kuin nyt ensimmäisestä.

- otettaisiin lisäksi käyttöön perheverotus, joka kannustaa avio/avoliittoon, myös useampien lapsien hankkiminen voisi tuoda verovähennystä, joka myös kannustaa molempia puolisoita hankkiutumaan työelämään, jos se sopii heidän suunnitelmiinsa.

- kolmas tekijä on yhteiskunnassa oleva feministisyys, joka aikaansaa sen, että miehillä ei ole avioerotilanteessa mitään oikeuksia, pelkästään velvollisuuksia. Ei ihme että miehet pelkäävät tuota murheellista hetkeä tulevaisuudessa, jolloin oikeuslaitos vie heiltä lapsen pois.

Nykyinen lastensuojelu toimii myös usein varsin kyseenalaisella tavalla ottamalla lapsia pois vanhemmiltaan keveinkin perustein. Nykyisen lastensuojelulain mukaisesti tehdään lastensuojeluilmoituksia jopa poliittisen vainoamisen motivoimana. Tervetuloa totalitärismiin!

Olen ihmetellyt nykystä suuntausta, jossa lastenhoitajien pitää olla enenevässä määrin yliopistokoulutettuja. En usko että tämä on yhteiskunnallisesti mitenkään järkevä suuntaus.

Joka tapauksessa hallituksemme tärkein tehtävä olisi saada väestörakenteemme muutettua terveempään suuntaa. Ja tämä ihan suomalaisvoimin, ei väestönsiirroilla joita näytetään tavoiteltavan. Katso maahanmuutto-osioita alemanpana.

Koulutus

Nykyinen opetussuunnitelma vaikuttaa olevan susi jo syntyessään; opetusta ei ole perinteellisissä luokkahuoneissa, oppiaineiden rajoja rikotaan, oppilailta edellytetään itse opetuksen hallintaa ja tilat ovat usein häiriöllisiä. Arvosanojakaan ei enää jaeta todistuksissa niin kuin ennen. Oppimistulokset ovatkin selvässä laskusuunnassa. Yksi keskeinen aattellinen ongelma nykyisessä peruskoulussa on tausta-ajatus, että oppilaiden välille ei voi eikä saa syntyä eroja koulun aikana. Kuka tahansa tavallinen ihminen ymmärtää tällaisen ajattelun järjettömyyden.

Erityisesti poikien osalta nykyinen koulu näyttää tuottavan syrjäytymistä. Naisopettajat ja arvatenkin feministeistä koostuvat johtoporukat eivät ota poikien koulutustarpeita huomioon. Esimerkkinä pojille sopivan teknillisten töiden lopettaminen omana oppiaineenaan. Nyt se on yhdistetty usein tyttöjä kiinnostaviin tekstiilitöihin. Mutta, kuten voi arvata, niin tämä ei poikia kiinnosta feministisista naispedagogeista huolimatta. Jos vastaavia ongelmia olisi tytöillä, niin siihen kyllä puututtaisiin vaikka millä keinoilla. Miesopettajille tulisikin asettaa koulutuksessa kiintiöt.

Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan alueelta puuttuu nuorilta 500 ammatillisten opintojen eriasteista koulutuspaikkaa. Sipilän hallitus vähensi näitä entisestään.

Yhteishakuun tuli joitakin vuosia sitten ongelmaksi ensihakijan etu. Kutsun tätä ongelmaksi, koska se aiheuttaa monesti taktikointimielessä opiskelijoille tarpeettomia välivuosia, jotka parhaimmillaan vain pidentävät valmistumisaikaa ja pahimmillaan lisäävät syrjäytymistä, kun opiskelijat tuon takia helposti myös jäävät elämään erilaisilla tuilla. Tästä tulisi luopua.

Olen myös huolissani nuortemme mahdollisuuksista saada ammatillista koulutusta (ammattiopisto, ammattikorkeakoulut ja yliopistot) suomen kielellä. Kaikilla tasoilla englanninkielinen opetus lisääntyy suomenkielen kustannuksella. Yliopistoissa opiskelee 8 500 ulkomaalaista opiskelijaa ja ammattikorkeakouluissa suunnilleen saman verran lisää. Meillä ei ole erityistä velvollisuutta tarjota kenellekään englanninkielistä opetusta, varsinkaan kun meiltä usein puuttuu varoja omien nuortemme suomenkieliseen opetukseen ja tukeen.

Näkisin, että ETA-alueen ulkopuolelta ammatilliseen koulutukseen tulijoiden tulisi maksaa lukukausimaksut itse. Näitä lukukausimaksuja ei myöskään tule kiertää stipendien jakamisella, kuten nyt näytetään tekevän.

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi olisi myös tärkeää ottaa varusmiespalvelukseen myös juuri niitä syrjäytymisvaarassa olevia. Käytännössä näistä monet hylätään vaikka heille saattaisi olla armeijapalvelusta suuri etu yhteiskunnan sisällä pysymisessä.

Terveydenhoito

Sote-uudistus kaatui suuruuteensa. Hallituspuolueet ovat aikaisempinakin yrityksissä näissä uudistuspyrkimyksissä enemmistönsä turvin tekemään suuren paketin, koska sen sisälle pystytään silloin saamaan päähallituspuolueiden edut. Tällaiset uudistukset tulisi tehdä parlamentaarisin periaattein, jolloin luottamus muiden puolueiden kanssa voi syntyä. Nytkin saatiin aikaiseksi epäluottamusta, mainitusta syystä.

Perusterveydenhoidossa keskeistä on hoitoon pääsy. Nyt on useiden hallitusten aikana vähennetty valtiolta kunnille tulevaa rahoitusta ja jäljet tästä näkyvät mm. perusterveydenhoidon huonontamisena ja vanhustenhoidon heikentymisenä.

Alueellamme on useita sairaaloita ja noiden toiminta tulee turvata jatkossakin. Oulaskankaan synnytysoiminnan lopettaminen oli Sipilän hallituksen täysin tietoinen päätös, joka perustui hallituksen itsensä vallassa olevaan päivystysasetukseen. Myös Raahen sairaalan leikkaustoimintaa supistettiin ilman pakottavia tarpeita. Tämän tavoitteen tulee koskea myös esimerkiksi Kajaanin sairaalaa tai Koillismaan terveyspalveluja.

Vanhustenhoito

Eräs kyseenalainen asia vanhustenhoidossa on pyrkimys pitää vanhukset kotona niin pitkälle kuin suinkin on mahdollista olosuhteista riippumatta. Tämä saattaa tarkoittaa, että vaikkapa huonosti liikkumaan kynevä vanhus on yksin lähes koko päivän, jonka katkaisee ehkä vain pari kertaa kotihoidon lyhyt vierailu.

Niin sanottu välimallin palveluasuminen saattaa olla monesti parempi ratkaisu. Olisi yhteisöllisyyttä ja kotihoito lähellä, mutta ei kuitenkaan tarvittaisi tehostettua palveluasumista monestikaan aivan heti. Kaupunkisuunnittelulla tulisi saada aikaiseksi yhteisöllisen asumisen mahdollisuuksia ikä-ihmisille, toki muillekin.

Omaishoito

Monet omaiset tekevät vanhuksien, vammaisten tai muiden apua tarvitsevien hyväksi arvokasta työtä käytännössä ilmaiseksi. Omaishoitajaksi ei pyritä, vaan siihen ajaudutaan läheisten vaikeiden tilanteiden myötä.

Kuntien maksamat omaishoidon tuet ovat toisaalta hyvin pieniä verrattuna laitoshoitoihin, jotka voivat maksaa jopa yli 400 euroa päivää kohden. Omaishoitajat saavat puolestaan kunnilta varsin vaihtelevasti tukea; sitä ei ole laissa tarkemmin määrätty, ja käytännöt vaihtelevat eri kunnissa ja jopa kuntien sisällä. Tuen määrät ovat kuitenkin tietojeni mukaan hyvin pieniä.

Omaishoitajien tuet tulisi määrittää Kelan maksettavaksi selkeillä kriteereillä. Vielä parempi olisi, jos ne muutettaisiin palkaksi, Myös sijaisuus -mahdollisuudet tulisi järjestää. Näitä määritellessä tulisi muistaa, kuinka paljon maksaa yhteiskunnalle, jos tällaisia omaishoitajia ei olisi. Tällöin yhä useammalle omaishoitajalle tulee mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään. Ja tuon tehtävän tullessa useammalle mahdolliseksi myös yhteiskunta säästää huomattavat summat rahaa. Lisäksi lievennämme hoitajapulaa tulevaisuudessa.

Kulttuurimarxismi (arvoliberalismi, intersektionaalinen feminismi, jne.. ):

Länsimaissa yleisesti, ja Suomessa erityisesti jonkinlainen ihmisryhmiin liittyvä häveliäisyys lisääntyy koko ajan. Tästä ovat esimerkkeinä vaikkapa kouluopetuksen muuttaminen sukupuolineutraaliksi, vaikka pojat siitä kärsivätkin. Tai nykyisen hallituksen lakiesitykset, joissa synnytys- tai vanhemmuusasioissa ei käytetäkään termejä 'äiti' tai 'isä', vaan puhutaan vaikkapa 'synnyttävästä' vanhemmasta.

Samassa hengessä esimerkiksi hiilidioksidia kutsutaan myrkyksi ja/tai sitä ei esitetä yhtenä kasvien välttämättömänä elinehtona jota ilman kuolisimme kaikki.

Tästä on esimerkkinä myös nykyisen hallituksen hanke, jolla henkilötunnusjärjestelmä uusitaan sukupuoli- ja ikäneutraaliksi. Uskoisin, että hallitus pitää esityksessään myös etuna sitä, että tuon muutoksen ansiosta Suomeen tulevalle tuntemattomalle maahantulijalle, voidaan helposti antaa suomalaiset henkilöpaperit. Muutoksessa henkilötunnuksen muistaminen vaikeutuu huomattavasti. Lisäksi muutoksen kustannukset on arvioitu miljardiluokkaan; mitäpä emme maksaisi jotta saamme huononnettua asioitamme.

Samoin nykyään poliisi ei kuuluta vaarallisia aseistettuja henkilöitä näiden tuntomerkkien tai aina edes sukupuolen perusteella. Häveliäisyys on siis poliisijohdolle ja sisäministeriölle tärkeämpää kuin kansalaisten turvallisuus. Tässä on arvatenkin syynä, ettei haluta tuotavan esille tapauksia, joissa maahanmuuttajat tekevät tällaisia rikoksia.

Elinvoimaisuus:

Pienyrittäjien ja yksinyrittäjien aseman parantaminen. Pienyrityksille tulisi saada arvonlisäveroton liikevaihto 50 000 euron vuosiliikevaihdosta. Veroa maksettaisiin vain tuota ylittävästä osuudesta. Toki porrastamista voi miettiä käytännöllisyyden takia.

Yksinyrittäjien työttömyysturvaa ja työterveydenhuoltoa tulee parantaa.

Suomessa on ikääntyvien, sanotaan 50 - 70 vuotiaiden työllisyysaste huomattavasti heikompi kuin läntisen Euroopan verrokkimaissa. Eräs vääristymää aiheuttava seikka on työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisistä seuraava kustannus asianomaiselle työnantajalle. Uskoisin, että tämän epäoikeudenmukaisuuden poistamisella helpotettaisiin ikääntyvien ihmisten työllistymistä. Kustannukset jaettaisiin kaikille työnantajille tasapuolisesti.

Kaikkinainen byrokratian ja virkavaltaisuuden purkaminen kuuluu tavoitteisiini. Sekä valtiollisella että kunnallisella tasolla.

Rakennusten energiatodistus on esimerkki hyödyttömästä kuluja lisäävästä vaatimuksesta. Hölmöintä siinä on takautuva vaatimus arvioida vanhemmat talot sen mukaisesti. Tämä aiheuttaa vain kuluja, eikä todellisuudessa lisää ostajan tietoa juuri mistään. Mutta uusienkin talojen osalta tämä jo kolmannessa olomuodossaan oleva todistus on vähintäänkin kyseenalainen. Jos tällainen olisi uusilla taloilla, niin sen pitäisi perustua laskennalliseen kulutukseen, aivan kuten autoille kerrotaan kulutus ajokilometriä kohden, tässä tapauksessa talon kulutus esimerkiksi vuotta ja määrätyn ihmismäärän asumista kohden. Itse jättäisin sen kokonaan pois kaupantekovaatimuksista.

Olemme laaja alue laajassa maassa. Kaksoisraide ja radan perusparannus valmiiksi Ouluun asti. Valtatie 22:n uudistus Oulu - Kainuu välillä jäi kesken; sitä tulisi jatkaa muidenkin kuntien kuin Oulun alueelle.

Yleinen talousoppi:

Kuvailen tähän ajatuksiani aiheesta. Periaatteet lähtevät veropohjan laajentamisesta ja verotuksen kokonaismäärän kohtuullistamisesta. Tukia pitäisi karsia sekä yrityksiltä että yksittäisiltä ihmisiltä. Yritysten osalta "menetetyt" tuet korvattaisiin mm. pienyrittäjien ALV-vapautuksella ja yliopistojen tutkimusmäärärahojen palauttamisena entiselleen.

Pidän kansalaispalkkaa/perustuloa tutkimisen ja kokeilemisen arvoisena. Tämä voisi olla tapa kompensoida poistuvat tuet ja verovähennykset. En kerta kaikkiaan keksi muuta tapaa, joka on samanaikaisesti byrokratiavapaa (ainakin melkein) ja kannustava. Jos jollain on ideoita, niin pyydän kertomaan, en ole toistaiseksi kuullut. Tämä tietenkin edellyttää, että tuo on kansalaisuusperiaatteinen ja kansalaisuusvaatimuksia tulisikin joka tapauksessa kiristää selvästi.

Esimerkkinä mainitsen, että vuokratuki on käsitykseni mukaan vuokratasoa nostava, ja se siis lopunperin on tukea pääomapiireille. Kuntien tulee taata edullisia asuntoja siten, että kansalaispalkalla pystyy maksamaan nämä. Eläkeläisten osalta pitäisi miettiä järjestelyt sovittaa kansalaispalkka nykyiseen kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen, ja voisi olla lähes sama kuin työikäisillä. Opiskelijoiden osalta tuohon pitäisi vain miettiä sopivat ratkaisut.

Kansalaispalkalla on kuitenkin niin monta vastustajaa ja Suomessa kaikki edunsaajat haluavat tällaisiin järjestelyihin mukaan, että ehkä tuo kuitenkin kannattaa unohtaa.

Kunnallisella puolella lähden siitä, että kunnille palautettava yhteisöveron (tällä hetkellä noin 30 % yrityksen voitostaan maksamista veroista) jaettaisiin yksinkertaisesti asukasluvun mukaan kaikille kunnille. Tällä hetkellä esimerkiksi Helsinki ja Etelä-Suomen suuret kaupungin hyötyvät nykytilanteesta kohtuuttomasti.

Edelleen palauttaisin varallisuusveron, joka yhdistettäisiin kiinteistöveroon (joka on selkeästi osa tuota). Muistutan lisäksi, että kiinteistöverolla ei ole mitään tekemistä esimerkiksi katujen kunnossapidon kanssa. Pääomatulot yhdistettäisiin tuloveroon ja sen progressioon. Kokonaisveroasteen tulisi laskea, myös korkeimpien marginaaliverojen.

Suomen asuttuna pitäminen.

Nykymaailmassa näyttää olevan vaikeaa vastustaa keskittymistä. Tämä näkyy yhtä hyvin vaikkapa siinä, että me EU:n reuna-alueena taannumme. Samoin pääkaupunkimme menestyy hyvin suhteessa muuhun Suomeen. Näkisin Viron tai Islannin tiet tässä hyvänä meille. Esimerkiksi Pohjois-Suomen tulisi itsenäistyä vähintään osavaltion tasolle omaten lainsäädäntövaltaa; Helsingin keskushallinto ei ymmärrä ja näyttää usein, ettei se ole edes kiinnostunut meidän tarpeistamme. Minusta elinkeino- ja maatalouspolitiikan tulisi edesauttaa maamme asuttuna pitämistä; näyttää, että nykykyään tehdään yleensä päinvastoin. Jätevesiasetukset ja taksiuudistukset ovat esimerkkejä aiheesta.

Eräs yksityiskohta Suomen asuttuna pitämisessä on turvesoiden hyödyntäminen energiaksi (ja muuhunkin käyttöön), joka on merkittävä taloudellinen toimintamahdollisuus maaseudulla. Hyödyntämisen ympäristövaikutukset ovat hallinnassa ja suot kasvavat Suomessa nykyään noin kaksi kertaa enemmän turvetta kuin mitä sitä käytetään. Turvevero tulisi poistaa, ja luvitusten kannalta uusienkin turvesoiden käyttöönoton tulisi olla taloudellisesti järkevää. Turvetuotannolle tulisi varata Pohjois-Suomessa noin 1 - 2 prosenttia turvemaidenmme pinta-alasta, käytännössä epäonnistuneita metsitysalueita.

Tähän aihepiiriin lisään yksityiskohtana voimalaitosten kalatiet, joita mielestäni tulisi rakentaa jokiin, joissa vaelluskalalla on uskottavia lisääntymismahdollisuuksia. Tällainen on esimerkiksi Iijoki, jonka viiteen voimalaan rakennettavat kalatiet uskottavasti mahdollistaisivat matkailun kehittämistä esimerkiksi Pudasjärvelle aikaisemmin suunnitellun Kollajan altaan tienoilla. Jos vaelluskala palaisi noille seuduille, niin joen ympäristön matkailulla olisi hyviä kehitysmahdollisuuksia yhdessä Syötteen alueen kanssa. Mainittakoon, että Iijoen alkuperäinen vaelluskalakanta on säilytetty kalankasvatuslaitoksissa.

Myös huoltovarmuuden kannalta pitäisi lähteä siitä, että maatalouden kausityövoima olisi ensi sijassa kotimaista. Tähän pitäisi löytää järkevät menetelmät. Näihin asioihin liittyy oleellisesti EU:n kautta kanavoitava maataloustuki; tuo tulisi muuttaa kansalliseksi tueksi ja kansallisin perustein toimivaksi.

Maahanmuutto ja väestönvaihto:

Kyllä pienehkölle määrälle koulutettuja ja länsimaiseen kulttuuriin sitoutuneita maahantulijoita.

Hieman yksinkertaistaen tarvitsemme maahanmuuttoa, joka ei vaadi mitään kovin erikoisia kotoutustoimia. Ehkä sen varmistamista, että meiltä löytyy suomenkielen kursseja tarvitsijoille.

EI hallitsemattomalle maahanmuutolle, joka aiheuttaa kestävyysvajetta maallemme. Esimerkiksi turvallisesta Ruotsista meidän ei pidä ottaa turvapaikanhakijoita. Tarvitsemme rajavalvonnan myös länsirajalle. Kannattaa muistaa, että vuoden 2015 maahanmuuttokriisissä Ruotsi ohjasi tarkoituksella osan siirtolaisvirrasta Tornion rajalle. Mutta se ei ole tietenkään Ruotsin vika, että Suomi päätti päästää nuo porukat maahamme.

Ajattelen niin, että turvapaikkajärjestelmä on osoittanut vuosikausien ajan toimimattomuutensa. Erityisesti palautukset kotimaihin pitäisi joka tapauksessa saada toimimaan; jos joku maa kieltäytyy ottamasta omia kansalaisiaan vastaan, on sellaiset maille asetettava pakotteita ja olisi syytä lopettaa kaikki kehitysapu ja vastaava toiminta noihin maihin. Tässä EU voisi kerrankin näyttää kyntensä kansallisvaltion auttamisessa.

Maahantulijoiden sosiaalietuudet tulisi laskea tasolle, että tänne ei muuttaisi ihmisiä hyvän sosiaaliturvan perässä edes turvapaikanhakijoina. Esimerkiksi Baltian maissa toimitaan juuri tällä tavalla. Suomessa maahantulijoiden eduista huolehditaan valtavilla rahamäärillä, kun omien nuortemme ja vanhustemme asiat ovat usein retuperällä.

Kun puhutaan ns. työperäisestä maahanmuutosta, niin sillä tarkoitetaan yleensä ETA-alueen ulkopuolelta tulevaa halpatyövoimaa. Tätä maahantuloa pitää pikemminkin tiukentaa kuin helpottaa. Ajatuspaja Suomen perustan tutkimusten mukaan näistä maista tulevat ns. työperäisetkin maahantulijat muuttuvat parissa vuodessa julkiselle sektorille kuluja aiheuttavaksi. Tarkoituksena on siis halpatyövoiman myötä siirtää halpatyövoimaa käyttäville yrityksille voittoja sekä maahanmuuttoliiketoiminnalle tuottoja veronmaksajien kustannuksella.

Kuntien ja kaupunkien tulisi vastata itse maahanmuuton aiheuttamista kustannuksista alueillaan. Tämä kannustaa kuntia ottamaan vain sellaista maahanmuuttoa, joka on taloudellisesti järkevää.

Lisäksi esimerkiksi kouluissa tulee lopettaa tulkkien käyttö, ei-suomenkielisille oppilaille tulee ensin opettaa suomi, sitten he voivat tulla mukaa heille sopiville luokka-asteille. Muutoinkin julkisessa kileitarjonnassa tulisi pitäytyä kotimaisten kieliin ja englannin sekä joissain tapauksissa naapurimaidemme kieliin matkailun edistämisen tarkoituksessa.

Kansalaisuuden saamisen vaatimuksia tulee kiristää huomattavasti. Esimerkiksi kymmenen vuoden maassaolovaatimus tarvitaan ehdottomasti, sekä todistettava integroituminen.

Muistutan siitä, että nykyinen kolmannesta maailmasta meille suuntautuva kouluttamattomien ihmisten maahantulo johtuu siitä, että siihen kanavoiduista miljardeista siirtyy suomalaisen hyvä-veli ja -sisko -järjestelmän taskuun suuret pysyväisluontoiset rahavirrat. Siksi väestönvaihto etenee olipa pääministerinä Vanhanen, Kiviniemi, Katainen, Stubb, Sipilä, Rinne tai Marin.

Kehitysapu:

Käytämme kehitysapuun miljardin vuodessa. Puolen vuosisadan kokemusten perusteella voi kuka tahansa todeta, että narulla ei voi työntää. Kehitysmaiden kehityksen tulee perustua noiden maiden omiin ponnistuksiin.

Siksi nykyisestä kehitysavustamme tulee leikata suurin osa ellei kaikki ja käyttää noita rahoja omien tarvitsijoidemme, kuten nuorten, vammaisten, pitkäaikaistyöttömien ja vanhustemme aseman parantamiseen. Tämä on oma mielipiteeni, tiedän että monet haluavat priorisoida toisin.

Nykyisistä miljardia lähestyvistä kehitysapusummista tulisi leikata vähintään yksi nolla pois, jolloin puhuttaisiin kokonaisuutena korkeintaan sadan miljoonan menoista. Alarajaa en asettaisia noille menoille.

Sananvapaus:

Olen kasvanut maassa, jossa sananvapauden nimissä omaa uskontoamme on saanut arvostella ja kritisoida ilman pelkoa vaikkapa tuomioista oikeusistuimissa. Nykyään, kun maahamme on tullut muita uskontoja, tämä oikeus arvostella uskontoa, erityisesti islamia ja näihin liittyviä poliittisia järjestelmiä onkin yhtäkkiä kielletty. Huomattavaa on, että islam on uskonnon lisäksi myös teokratia, eli poliittinen, taloudellinen ja lainopillinen järjestelmä, jonka arvostelu näyttää olevan käytännössä kiellettyä.

Verorahoilla toimiva YLE antaa viestinnässään vääristyneen kuvan nykyisestä kolmannesta maailmasta meille tulevasta maahanmuutosta. Kielteisiä asioita kerrotaan vain harvoin. Esimerkiksi tuon maahanmuuton järkyttävät kustannukset ja rikollisuus sekä gettoutuminen tähän liittyvänä ilmiönä sivuutetaan täysin. Myöskin maahanmuuttajataustaisten kantaväestöön suuntaama rasismi sivuutetaan. Myös poliisijohto pyrkii antamaan maahanmuutosta kaunistellun kuvan.

Tähän liittyy nykyinen vihapuhehysteria, jossa mm. Yle kertoo orwellilaiseen tyyliinsä, että sananvapauden käyttö on vakava uhka demokratialle. Miettikää!

Todellisuudessa nykyiset vaatimukset vihapuhelaeista, maalittamisen estämisen laeista jne ovat perusteettomia, koska asiaan liittyvä lainsäädäntö on jo olemassa. Vanhat ovat aivan riittäviä ja kun katsoo vaikkapa valtakunnan syyttäjämme toimintaa Päivi Räsästä vastaan, voi todeta, että monia noita pitäisi oikeasti lieventää ja yksinkertaistaa. Esimerkiksi uskonrauhan rikkomislakia ei tarvittaisi ollenkaan; onhan jo olemassa kotirauhan rikkomislait ja vastaavat.

Maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvat leimataan populisteiksi, äärioikeistolaisiksi ja ties miksi. Toiminta muistuttaa neuvostoajan propagandaa. Suomessa Yle edustaa valtiollista itämaiseen tapaan verorahoilla toimivaa tiedotuslaitosta. Tämä siitä huolimatta, että suurin osa siitä, minkä Yle tekee, voisivat avoimilla markkinoilla toimivat mediatalot ja pienemmätkin toimijat hoitaa aivan hyvin.

Ylestä pitäisi riisua suurin osa nykyisistä toiminnoista ja jättää vain sellaiset toiminnot, joita avoimelta sektorilta ei voi saada. Lisään vielä sen, että nyt Ylen ulkopuolisella medialla ei ole kunnollista elintilaa, jolloin muu media näivettyy ja Yle pystyy säilyttämään propagandistisen asemansa. Pitää vielä sellainen lisätä, että en tuomitse missään nimessä Ylen henkilökuntaa jossa tiedän olevan ammattitaitoista ja tasapuolistakin väkeä. Hallinto ja kriittiset toiminnon on ilmeisestikin vain miehitetty Ylen asemaa ja propagandaa edistävällä väellä.

Yle-vero tulisi poistaa ja Yle supistaa niin pieneksi, että välttämättömät toiminnot voidaan kattaa tavallisen veron osana. Olettaisin, että alle kymmenen prosenttia nykyisestä Ylestä tarvisi säilyttää.

Ruotsin kieli:

Pohjoismaisen esikuvan mukaisesti Suomessa tulisi olla vain suomi virallisena kansalliskielenä ja ruotsilla olisi samanlainen vähemmistökielen asema kuin saamella on tällä hetkellä.

Joka tapauksessa ruotsin kielen pakollisuus yksikielisillä alueilla pitäisi välittömästi poistaa sekä kouluista että virkavaatimuksista. Nykyiset etätulkit pystyvät hoitamaan tällaiset tapaukset. Miksi meitä ja lapsiamme pakotetaan käyttämään entisen siirtomaaisännän kieltä.

Puolustus:

Kyllä epäsymmetrisen sodankäynnin mukaisesti järjestetylle jalkaväki-, tykistö, ilma-, meri- ja rannikkopuolustukselle. Rajavartiostoa tulee kehittää sekä maalla että merellä. Motto: jalkaväkimiinat takaisin. Myös muiden Pohjoismaiden ja Viron esimerkkien mukaiset kodinturvajoukot tulee ottaa käyttöön. Luulen, että kenraalien vastustuksen lisäksi näiden kodinturvajoukkojen puuttumista on edesauttanut sirpaleinen reserviläisjärjestelmämme.

Ilmapuolustuksen painopiste ilmatorjuntaan. Ei elinkaarikustannuksiltaan kymmenien miljardien hävittäjähankinnoille. Myöskään uusia, pelkkänä hankintakuluna yli miljardin maksavia laivoja emme tarvitse. Älkäämme toistako talvisodan virhettä käyttämällä vähät rahamme kalustoon, jolla ei voi puolustaa Suomea.

Kyllä kehittyneelle ilmatorjunnalle, joka tuo paljon halvemmalla järkevän torjuntakyvyn, samoin kuin kuorma-auton laveteilta toimivat meriohjukset meritorjunnan kyvykkyyden. Lisäksi tällöin jätämme itsellemme taloudellisia toimintamahdollisuuksia tulevaisuuden nopeasti kehittyviin puolustusratkaisuihin.

EI nykyajan siirtomaasodille. Kansainväliset kriisinhalllinnat ovat yksi sodankäynnin muoto, eikä meidän tule sellaisiin osallistua. Perinteinen molempien osapuolten kesken sovittu rauhanturvaaminen on meille riittävä tapa osallistua maailman rauhoittamiseen.

Tähän liittyy myös puolustusvoimiemme henkilökunnalle tehty pakollisuus osallistua ulkomaiden sotilasoperaatioihin, jos armeija sellaiseen määrää. Meidän ei ylipäätään pitäisi osallistua noihin, ja mikäli kuitenkin osallistutaan, niin osallistumisen tulisi olla kaikille vapaaehtoista.

Venäjä:

Kyllä kaikkien naapurimaidemme väliselle menestyksekkäälle kaupalle. Suomi on kaukana Euroopan sydänmailta ja meidän tulee hyödyntää kaikki mahdollisuutemme naapuriemme välisiin hyviin taloussuhteisiin. Suomen päätös katkaista kauppasuhteita Venäjälle oli erittäin huonoa talous- ja naapuruuspolitiikkaa. Pitipä Venäjän sisä/ulkopolitiikasta tai ei, niin maantieteelle emme voi mitään.

Valtiollinen Suomi syntyi 1800-luvulla suuriruhtinaskuntana. Tsaarin aikana maamme kehittyi enemmän, kuin edeltävinä 500 - 600 vuotena Ruotsin vallan alaisena; meiltä ei peritty veroja maamme rajojen ulkopuolelle, eikä nuoria miehiämme tapatettu valtavia määriä emämaan suurvaltasodissa. Saimme tuolloin itsehallinnon, oman rahan ja suomen viralliseksi kieleksi maahamme. Väkiluku kasvoi kohisten.

Venäjän tärkein intressi maamme suuntaan on se, ettei sen tärkeitä alueita uhata alueeltamme tai alueemme kautta Lännen ja Venäjän mahdollisessa konfliktissa.

Nykyinen ulkopoliittinen johtomme ei näytä pyrkivän luottamuksen rakentamiseen itäiseen ilmansuuntaan. Tästä kertoo johtomme nykyinen tapa kutsua Venäjän potentiaalisten vihollisten sotajoukkoja harjoittelemaan maahamme Venäjän ydinalueiden porteille.

Eräs mielenkiintoinen asia on se, että kun vuoden 2015 pakolaiskriisin myötä myös Venäjältä alkoi tulla turvapaikanhakijoita, niin Venäjän kanssa Suomi pystyi neuvottelemaan tästä asiasta. Sen jälkeen Venäjä on valvonut Suomen itärajaa, koska Suomen sisäministeriö ei tähän itse pysty.

Liittoutuminen:

Teesini liittoutumisesta historian havaintojen perusteella:

(i) liittoutumat muuttuvat kriisiaikoina hyvinkin satunnaisen näköisesti
(ii) jokainen sotaa käyvä valtio katsoo ensi sijassa vain omaa etuaan
(iii) kriisiaikoina erilaisten allekirjoitettujen paperien arvo vahvemmalle osapuolelle on yleensä jotain vain silloin, kun siitä on hyötyä tuolle vahvemmalle osapuolelle
(iv) pienen maan ei paljoa kannata uskoa isompien maiden vakuutteluja, että apua tulee, jos vain teette niin kuin me sanomme (pyydämme, tms.)
(v) eikä kannata luottaa siihen, että jos itse haluaa pysytellä jonkin konfliktin ulkopuolella, niin iso liittolaismaa antaa sen välttämättä tapahtua

Näistä seuraa suoraviivaisesti se, että Suomen tulee pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana.