Kysely Oulun talousarviosta

Share |

Torstai 7.11.2013 - Juha Vuorio


Ohessa oululaisen Forum24:n Oulun valtuustoryhmille tekemää kyselyä ja omat vastaukseni. Sattumien summana meiltä meinasi jäädä vastaamatta, mutta ansiokkaasti Forum24 lähetti minullekin kysymykset, joten ehdin nipin napin vastata. Tarkistuksia ei ehtinyt tehdä. Ohessa vastaukseni aivain pienin korjauksin.

Kaikkien puolueiden vastaukset ovat oheisen linkin takana:
http://www.forum24.fi/uutiset/ykkosjuttu/pielessa,-vaaria-saastoja
 
Varapuheenjohtajana vastaan seuraavaa:
1.       Mikä on kokonaisnäkemys kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksesta?
          Meillä ei ole vielä ollut valtuustoryhmässä tilaisuutta käydä tätä läpi joten nämä ovat omia pohdintojani tietäen tietenkin valtuustoryhmän jäsenten yleiset näkemykset.
          Hyvää on ainakin pyrkimys pitää velkaantuminen siedettävänä. Kunnallisveron nostaminen on valitettavaa, mutta kun kunnille lisätään tehtäviä koko ajan, eikä yleinen talouskaan kovin hyvin kehity, niin tämä on melkein väistämätöntä. Tulee tietenkin mieleen että ovatko viimeisen kolmen vuoden aikana kaikki yhdistyvän/yyhdistyneen Oulun investointihankkeet olleet kuntalaisten kannalta järkeviä.

2.       Miltä osin ehdotus vastaa / ei vastaa valtuustosopimusta?
          Vaikuttaisi että kaupunki pystyisi etenemään odotuksia nopeammin uuteen palvelumalliin, tämä on ilman muuta hyvä ja toivottava asia. Hyvää on myös panostaminen elinkeinoelämän edistämiseen.
          Korvensuoran koulun siirtyminen ja vähennykset omaishoitajien ja kodinhoidontuen osalta (mm. Oulu-lisän poisto) eivät vastaa valtuustosopimusta.

 
3.       Mitkä ovat ehdotuksen ”väärät” säästökohteet ja mitä niiden tilalla tulisi olla?
         Vääristä säätökohteista katso kohta kaksi. Voi lisätä että toivottavasti esimerkiksi sivistys- ja kulttuuripuolen säästöistä, vaikkapa viipalekoulujen lakkautuksista ei synny lapsille kohtuuttomia haittoja.
         Emme ole vielä ehtineet käydä näitä korvausasioita läpi valtuustoryhmässä, harmittavasti  virkamiesesityksessä ei vielä löydetty näihin ratkaisuja.
         
 
4.       Miten saavutetaan kertaluontoinen 9 miljoonan euron säästötavoite henkilöstömenoissa 2014?
         Oulussa kaupungin asiakasrajapinnassa ja tekijäpuolella olevaa henkilöstöä ei voi juurikaan vähentää. Ensinnäkään palvelun kokonaistarve on entinen ja irtisanomissuojan takia ei muitakaan järjestelyjä voi oikein tehdä. Palvelutarpeen määrän takia lomautukset suorittavassa portaassa ovat vaikeasti toteutettavia.
         Sen sijaa kaupungissa on tavallaan kuuden kunnan hallintoa yhdistynyt. Tästä voisi ajatella että suorittavan asiakaspalveluhenkilöstön yläpuolisessa hallinnossa on leikattavaa. Lomautukset ovat yksi keino.
        Olisi toivottavaa että nyt meneillään olevissa ja alkavissa muutoksissa tavoiteltaisiin ohutta hallintoa ja kuntaliitosten jäljiltä osa hallintoihmisistä jalkautettaisiin asiakaspalvelutasolle. Tällä voisi kenties vähentää ulkoistamista, jolloin kuluja säästyy. Kaikessa hallinnossa tulee tähdätä ohueen ja virtaviivaiseen hallintoon, suorittaville ihmisille itselleen tulee antaa myös vastuuta ja mahdollisuutta vaikuttaa asioihin.
        Luonnollisesti eläköityminen ja muu poistuma tulee hyödyntää erityisesti hallinnon keventämisessä.

Avainsanat: talous, talousarvio, kuntatalous, 2014