Politiikan tärkein kysymys

Share |

Sunnuntai 3.2.2019 klo 23:07 - Juha Vuorio


Eräs tuttavani huomautti minulle kerran, että politiikassa on muitakin ja tärkeämpiä asioita kuin maahanmuutto. Tuo on hyvä kysymys ja juuri siksi käynkin asiaa läpi.

Maahanmuutto erityisesti Afrikan, Lähi-Idän ja Keski-Aasian suunnilta aiheuttaa yhteiskunnallemme huomattavan kestävyysvajeen.  Noista maista tulijoiden nettokuormitus julkiselle sektorille on ajatuspaja Suomen Perustan tulosten mukaan keskimäärin 10 000 euroa vuodesta. Toisaalta mm. elinkeinoelämä haluaa lisää työperäistä maahanmuuttoa, käytännössä alhaisten ja edelleen alenevien palkkojen tehtäviin, joissa palkan maksaa huomattavassa määrin julkinen sektori erilaisten tukien myötä.

Toinen huomio liittyy turvallisuustilanteen huononemiseen, joista olemme kuulleet viime aikoina järkyttäviä uutisia meillä Oulussakin. Monesti ollaan huolissaan siitä, millaisiin oloihin joku tänne tullut ihminen palautetaan kotimaahansa. Eikö meidän pitäisi olla huolissaan siitä, mihin tilaan saatamme maamme ja lapsemme jo 25 vuotta jatkuneella epäonnistuneella maahanmuuttopolitiikallamme?

Kolmas näkökohta on yhteiskunnan eriytyminen osiin, joiden välille syntyy huomattavaa luottamuspulaa, kuten usein on laita monikulttuurisissa yhteiskunnissa. Läntisen Euroopan maihin kuten Ruotsiin, on syntynyt väkivaltaisia maahanmuuttajalähiöitä, joihin viranomaisetkaan eivät helposti uskalla mennä. Ja kannattaa muistaa, että Ruotsi jos kuka on panostanut kotoutukseen. Sama kehitys on väistämättä edessä myös Suomessa nykyisen politiikan jatkuessa.

Tärkein näkökohta maahanmuutossa on demografinen eli väestöllinen kysymys. Jos ajatellaan vaikkapa vain 20 000 - 30 000 muiden kulttuurien tulijaa vuodessa, ja olettamalla näille kohtalainen syntyvyys päästään helposti siihen, että vuosisadan lopussa nykyiset suomalaiset ovat vähemmistönä omassa maassaan. Sen jälkeen kulttuurikysymykset ovat aika lailla eri asennossa kuin tänä päivänä. Pääkaupunkiseudulla tuohon tilanteeseen päästään näillä näkymillä jo vuosisadan puolivälin paikkeilla.

Tämä on tärkein kysymys politiikassa. Mutta tätä vähätellään, joko ymmärtämättömyyttä tai koska maahanmuuttoon kanavoidut rahat ovat lyhyellä ja keskipitkällä aikajänteellä houkuttelevia varallisuuseriä monille yrityksille ja näiden sidospiireille.

Juha Vuorio, DI, on ehdolla eduskuntaan Oulun vaalipiirissä. Hän on Oulun kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen varajäsen sekä Perussuomalaisten puoluevaltuuston jäsen ja Pohjois-Pohjanmaan piirin 1. varapuheenjohtaja.

Lue lisää Juha Vuorion vaalikortista sekä verkkosivuilta osoitteessa https://vuorio.net/ tai Facebookissa ja Twitterissä.

Avainsanat: maahanmuutto, suomalaisuus, väestönvaihto