Perustuslaki suomalaisten turvaksi

Share |

Lauantai 23.3.2019 klo 23:01 - Juha Vuorio


Olen tottunut ajattelemaan, että Suomi on suomalaisten turvapaikka ja se pitäisi sellaisena säilyttää. Ja että perustuslaki jollain tavalla edesauttaisi tätä. Asia ei kuitenkaan näytä olevan noin.

perustuslaki-1024x709_skaalattu_360.jpgNykyisten kansainvaellusten aikana ei ole mitenkään itsestään selvyys, että tuo tilanne säilyy. Viime aikojen vaikkapa turvapaikanhakijoiden aiheuttamat pikkutyttöihin kohdistuneet seksuaalirikokset kertovat siitä karua kieltään. Voikin kysyä, että suojeleeko perustuslaki meitä suomalaisia yhteiskuntamme muuttumiselta vaikkapa samanlaiseksi, kuin mitä se on tällä hetkellä tyypillisesti Lähi-Idässä.

Silloin, kun tulijat eivät ole edes kohtuullisesti koulutettuja sekä länsimaiseen kulttuuriin ja suomen kieleen sitoutuneita, niin meille tulee usein myös muita ongelmia. Taloudellinen tilanteemme huononee tuosta syntyvien kustannusten, kuten kotoutuksen, koulutuksen, asumisen, laki- ja tulkkipalvelujen ja erilaisten sosiaalikulujen myötä. Lisäksi tilastojen valossa monien kolmannan maailman maan tulijoiden ihmisten työllisyysaste jää keskimäärin erittäin alhaiseksi. Tästä syntyy meillä pysyväisluontoinen kestävyysvaje.

Ja kun joku esittää, että noita rahamääriä tulisi laskea vetovoimatekijöiden poistamiseksi, niin lainoppineet osoittavat, että perustuslakimme estää sen.

Kuitenkin ihmiset kertovat murheellisia tapauksia vanhustemme kohtaloista, jopa huonon hoidon aikaansaamista kuolemantapauksista. Oikeusoppineet tuntuvat harvoin tuovan esille perustuslaillisia kysymyksiä vaikkapa vanhusten hoidon säästöistä tai siitä, että leikkaamme omien nuortemme koulutusmahdollisuuksista ja käytännössä syrjäytymisen ehkäisystä.

Teen siis johtopäätöksen, että hyvinvoinnistamme säästäminen ei ole nykyisen perustuslain vastaista.

Näkisinkin, että perustuslakimme ensimmäiseen pykälään tulisi lisätä heti toiseksi momentiksi: ”Suomi on olemassa suomalaisten turvapaikkana. Kansallista varallisuutta tulee käyttää ensi sijassa suomalaisten hyvinvointiin.”

Huomautan kuitenkin, että en kuvittelekaan olevani lakiasiantuntija, ja esityksessäni tuon periaatteellisen huolen siihen, että perustuslakimme ei ole ajan tasalla nykyisessä maailmassa.

Avainsanat: perustuslaki, maahanmuutto, hyvinvointi