Hiilivuoto ja Suomen päästöt

Share |

Lauantai 11.12.2021 - Juha Vuorio


vaikuttaa siltä, että fossiilisen polttoaineen käyttö kasvaa maailmalla edelleen, edustaen suurinta osaa maailman energian kulutuksesta, ..

tämä voisi jäädä valtamedian seuraajalta helposti huomaamatta, ..
 
hiilivuodolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa kehittynyt ympäristöstä huolehtiva maa kurittaa teollisuuttaan, joka sitten siirtyy vähemmän ympäristöystävällisiin maihin tuottaen siellä aikaisempaa enemmän mm. hiilidioksidipäästöjä, ..
 
voi vain pohtia marginaalisen Suomen vaikutusta tähän; näkisin niin, että mitä enemmän energiaakäyttävää teollisuutta meillä on Suomessa, niin sen pienemmät kokonaispäästöt syntyvät maailmaan, ..

vaikutus on toki pieni, mutta vaikutuksen suunta on ylläkuvattu, ..