Perussuomalaisten peukalonjälki

Share |

Lauantai 24.10.2015 - Juha Vuorio


Perussuomalaiset ovat vajaan kahdenkymmen prosentin vaalimenestyksellään yksi kolmesta hallituspuolueestamme. Hallitusneuvottelut onnistuivat nyt vuonna 2015 huomattavasti paremmin kuin vuonna 2011, jolloin meidän olisi pitänyt mennä hallitukseen noudattamaan vaaleissa hävinneiden politiikkaa.

Tällä kertaa kaikkien kolmen hallituspuolueen tavoitteista on saatu (vaalimenestykseen nähden) oikeudenmukainen kooste. Aioin kirjoittaa lähiaikoina lisää hallitusohjelmasta, mutta kirjaan jo nyt perussuomalaisten tavoitteista hallitusohjelmaan mukaan saadut asiat oheen:

-          takuueläke nousee

-          toimeentulotuella on indeksisidonnaisuus ja se siirtyy Kelan hoidettavaksi

-          omaishoidon tukea nostetaan

-          peruspäivärahaa ei leikata työttömiltä, ansiosidonnaisen taso säilyy

-          autoveroa alennetaan. Bensaveroa ei nosteta. romutuspalkkiota jatketaan

-          arvonlisävero ei nouse, ruoka ja lääkkeet pysyvät alemmassa verokannassa

-          Yle-vero poistetaan 300 000 pienituloiselta. Ylelle lisää rahaa

-          paskalakia korjataan

-          puolustusmenoja nostetaan

-          maahanmuuton kustannukset selvitetään ja etuisuuksien alentaminen on jo selvityksessä

-          perheenyhdistämistä tiukennetaan

-          puoluetukea leikataan, ministerien määrää vähennettiin, samaten avustajamäärää

-          työtulovähennyksellä huojennetaan pieni- ja keskituloisia palkansaajia 450 miljoonalla eurolla

-          yrittäjävähennys paranee

-          tuulivoiman tukien piikki kiinni

-          solidaarisuusveroa kiristetään ja pääomaveroa korotetaan

-          EU-jäsenmaksu pienenee (jo nyt) 75 miljoonalla, tosin huonon taloutemme vuoksi, mutta silti

-          tiemäärärahat nousevat huomattavasti

-          perhe saa itse päättää, kumpi vanhempi jää kotiin hoitamaan lastaan

-          kuntien viiden vuoden irtisanomissuoja poistuu

-          seteliselkärankaisten puoluetukilaki kumotaan

-          kehitysapumäärärahoja leikataan

-          ulkomaisen työvoiman tarveharkinta säilytetään

-          turhaa sääntelyä puretaan

-          hevosenlannan poltto energiatarkoituksiin sallitaan

-          ökyveneet ja vesiskootterit verolle

-          ruotsin kielen vapaaehtoisuutta kokeillaan

-          EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille tulee lukukausimaksut

-          maahanmuuttopoliittisen toimenpideohjelman luominen pääosin perussuomalaisten aloitteesta

Avainsanat: hallitusohjelma