Valtuustoaloite: "Teatteritalo maalle"

Share |

Perjantai 17.8.2018 klo 9:27 - Juha Vuorio


Valtuustoaloite 18.6.2018 / Juha Vuorio

Teatteritalo maalle, esitys Vänmannin saaren ja kauppatorin kehittämiseksi

1960-luvulla kehitettiin nykyisen kauppatorin alueelle monumentaalikeskusta, josta toteutui muun muassa teatteri- ja kirjastotalot, sekä silloinen Vaakuna-hotelli. Tuo suunnitelma edusti historiatonta ajattelua ja onneksemme valistuneet kaupunkilaiset saivat pysäytettyä arvokkaiden rakennusten hävittämisen näiltä osin.

Myös teatteritalo edustaa lyhytnäköistä ajattelua, koska se eristää Oulujoen suiston vesialueen ja historiallisen keskustan toisistaan. Erityisesti suistosta katsottaessa kaupungista ei juuri muuta näy kuin tuo betonimöhkäle. Lisäksi voi todeta, että teatteritalo toimii varsin huonolla käyttöasteella, kun ottaa huomioon rakennuksen erinomaisen sijainnin. Ei ole mitään periaatteellista syytä, miksi teatteritalon pitäisi sijaita ”meressä”, kuten Oulusta joskus sanotaan.

Tällä hetkellä puhuttaa myös paljon tuon 1960-luvun suunnitelmaan sisältynyt tornirakennus, jonka selvityksiä nyt käynnistellään. Tällä hetkellä, kun teatteritalokin on nykyisellä paikalla, ajateltu suunnitelma tekee alueesta kohtuuttoman ahtaan, tuo esitetty rakennuksen malli on aivan liian hallitseva ja se sisältää vain puoleksi hotellin, ollen puoleksi asuin- ja toimistorakennuksia.

Lisäksi tuo tornihanke nähdäkseni saattaa estää, hidastaa, ja/tai supentaa asemanseudulle vireillä olevaa tärkeää tapahtuma- ja kongressikeskusta lisätoimintoineen.

Esitänkin seuraavaa:

1.      Teatteritoiminto siirretään Asemanseudun tapahtumakeskukseen sen valmistuttua. Tämä myös edistää tapahtumakeskuksen etenemistä kysynnän kasvuna.

2.      Tämän tapahduttua nykyinen teatteritalo puretaan ja tilalle suunnitellaan merellisiä yhteyksiä ja muita soveltuvia toimintoja jotka elävöittävät toria kohtaamispaikkana ja mahdollistavat kaupunkimme tunnettavuutta erinomaisella vierasvenesatamalla. Näissä suunnitelmissa siis pidetään huoli, että vesiyhteys toteutuu nykyistä oleellisesti paremmin, ja Rantakatu, tuomikirkko ja muut näkyvät kaupunkiin vesitse saapuville.

3.      Muutetaan asemakaava Vänmannin saaren tornirakennuksen osalta (pelkästään) hotelliksi, muutoin kaava pidetään entisellään. Rakennetaan pelkästään hotellitoimintaa sisältävä siro, ilman matalia näkyvyyttä huonontavia laajennusosia tuohon soveltuva rakennus, kun siihen on nykyisten rakennushankkeiden jälkeen tarpeeksi kysyntää. Muita hankkeita ovat siis esimerkiksi kauppahallin viereen tuleva hotelli, Aseman tapahtumakeskus hotelleineen, asuntomessualue, jne. Tornirakennukset ovat kalliita ja kysyntää täytyy olla, jotta tällainen on taloudellisesti kannattava.

Avainsanat: kaupunkisuunnittelu, Oulu, kauppatori, merellisyys