Suomen Akatemia ja huuhaa

Share |

Lauantai 25.9.2021 - Juha Vuorio


tämän (Rinne/Marin) ja edellisen (Sipilä) hallituksen aikoina esiin nousseet tutkimustoiminnoista leikkaamiset on nähty ongelmina,

noin ajattelin itsekin, mutta kun huomasin Matti Virenin julkaiseman linkin Suomen Akatemian tutkimusavustuksista:ohessa Suomen Akatemian 72 hankkeen listaus toukokuulta 2021, yhteensä 30 miljoonaa, jotka jaettu 72 hankkeelle; useimmat saivat 400 000 - 500 000 eroa,

niin täytyy tulla siihen johtopäätökseen, että merkittävä osa tällaisista hankkeista ei ansaitse veronmaksajien rahoitusta, toki joku noista voi olla ihan järkeväkin (kaikkea en tietenkään ymmärrä), mutta voi suoriltaan sanoa, että enemmistö ei ansaitse puolta miljoonaa hipovia avustusmääriä, jos puhuttaisiin 5 000 - 10 000 euron summista, niin tilanne olisi toinen

demokratian tulee mielestäni tällaisessa tilanteessa toimia niin, että emme sanelisi miten esimerkiksi Suomen Akatemia jakaa avustuksia, mutta jos jakaminen ei tyydytä (kuten nyt), niin etsitään parempi reitti Suomen kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden kehittymisen edistämiseksi, ..

tuon linkin hyväksytyistä hakemuksista voi luultavasti tehdä myös havaintoja eri yliopistojen toimintatavoista. Esimerkiksi Itä-Suomen, Oulun ja Turun yliopistojen hankkeet vaiktuttavat ainakin otsikoinnin perusteella järkeviltä. Sen sijaan Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen yliopistot jopa enimmäkseen huuhaalta, ..

haluan tässä vielä korostaa, että en ole kieltämässä minkään asian tutkimista, mutta julkisen rahan laittoa puolen miljoonan euron suuruusluokassa vastustan jyrkästi Suomen Akatemian oheisen tyyppisessä toiminnassa:

Helsingin yliopisto:

Uskonto ja populismi hybridissä mediaympäristössä MERELPO / Konsortio: MERELPO (Sumiala), myönnetty: 275 391 e.

Uskonto ja populismi hybridissä mediaympäristössä MERELPO / Konsortio: MERELPO (Valaskivi), myönnetty 280 000 e.

Uusia näkökulmia äännesymbolismiin: motoristen prosessien rooli suuruuskäsitteiden representaatioissa myönnetty 481 666 e.

Jyväskylän yliopisto:

Ibn Sinan perintö: Metafyysinen essentialismi ja sen kritiikki islamilaisessa filosofiassa, myönnetty 484 688 e.

Siirtolaisuusinstituutti:

Rajallistamisen intiimi maantiede: Karkotettavuus ja sen vaikutukset ylirajaisissa parisuhteissa eläviin suomalaisiin sekä heidän lähipiiriinsä (INDEFI), myönnetty 485 619 e.

Tampereen yliopisto:

Affektiivinen aktivismi: queer- ja transmaailmojen luomisen paikat, myönnetty 500 000 e. 

Himmeä voitto. Kylmän sodan jälkeinen kokemushistoria Suomessa 1989–1995, myönnetty 483 322 e.

Kehollisten kohtaamisten politiikka turvapaikan hakemisessa myönnetty 497 044 e.

Kohti inhimillisen digitaalisen tulevaisuuden teoriaa ja käytäntöä. Korkeakoulutuksen digitalisaation tutkimus yhteiskuntatieteellisen mielikuvituksen menetelmin, myönnetty 469 557 e.

Medioitunut feminismi nyky-Venäjällä, myönnetty 479 081 e.

Ongelmallisista vuorovaikutuskokemuksista kertominen: Tarinallisuuden, havainnoinnin ja vastarinnan paradoksit, vinoumat ja epätasa-arvoisuudet, myönnetty 497 895 e.

Poikkikansalliset tiedon verkostot korkeakoulupolitiikassa, myönnetty 500 000 e.


Tiedosto:Suomen Akatemia Logo.svg - Wikipedia

Suomen Akatemia tutkimusrahoitus rahoituspaatokset/