Lapsiperheet, syntyvyys

09.01.2021

Syntyvyys on maassamme laskenut huolestuttavasti, nähdäkseni omien nuortemme aseman huonontaminen on tässä keskeinen tekijä. Myös muita syitä on. Tässä esitykseni asian tilan parantamiseksi:

- tärkein tekijä on nuorten syrjäytymisen ehkäisy, josta kirjoitin ylempänä.

- toinen tekijä on kannustaa siihen, että kaikki hankkisivat edes sen yhden lapsen. Tässä auttaa lapsilisäperiaatteen muuttaminen käänteiseksi. Annettaisiinkin ensimmäisestä lapsesta reilu lapsilisä, esimerkiksi kolminkertainen nykyiseen verrattuna. Lopuista lapsista saisi saman kuin nyt ensimmäisestä.

- otettaisiin lisäksi käyttöön perheverotus, joka kannustaa avio/avoliittoon, myös useampien lapsien hankkiminen voisi tuoda verovähennystä, joka myös kannustaa molempia puolisoita hankkiutumaan työelämään, jos se sopii heidän suunnitelmiinsa.

- kolmas tekijä on yhteiskunnassa oleva feministisyys, joka aikaansaa sen, että miehillä ei ole avioerotilanteessa mitään oikeuksia, pelkästään velvollisuuksia. Ei ihme, että miehet pelkäävät tuota murheellista hetkeä tulevaisuudessa, jolloin oikeuslaitos vie heiltä lapsen pois.

Nykyinen lastensuojelu toimii myös usein varsin kyseenalaisella tavalla ottamalla lapsia pois vanhemmiltaan keveinkin perustein. Nykyisen lastensuojelulain perusteella tehdään lastensuojeluilmoituksia jopa poliittisen vainoamisen motivoimana. Tervetuloa totalitarismiin!

Olen ihmetellyt nykyistä suuntausta, jossa lastenhoitajien pitää olla enenevässä määrin yliopistokoulutettuja. "Päiväkotien henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla on oltava varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus." En usko, että tämä on yhteiskunnallisesti mitenkään järkevä suuntaus. Nuo vaatimukset tulisi puolittaa, kuten ne ovat suunnilleen olleetkin aikaisemmin. Lapsi tarvitsee ensi sijassa huolehtivan tavallisella ymmärryksellä ja perustiedoilla varustetun aikuisen läsnäoloa ja tukea.

Joka tapauksessa hallituksemme tärkein tehtävä olisi saada väestörakenteemme muutettua terveempään suuntaa. Ja tämä ihan suomalaisvoimin sekä länsimaiseen ja suomalaiseen kulttuuriin sitoutuneiden tulijoiden voimin, ei sellaisilla tulijoilla, joilla mahdollisuuksia kotoutumiseen ei juurikaan ole, mutta joita näytetään tavoiteltavan. Katso maahanmuutto-osioita alempana.

 

 

     ***     ***     ***     ***     ***

 

 

06.05.2023Naton-hyokkayssodat ja niissä tehdyt sotarikokset
26.04.2023Ukraina ja uusi maailmanjärjestys
23.04.2023Ukrainan rauhanneuvottelut maaliskuu 2022
22.04.2023EU kuvittelee voivansa säätää myös Afrikan maiden lait
20.04.2023Kuka palkkasi Kiovan tarkka-ampujat
12.04.2023Julian Assagne ja USA:n sotarikokset
10.04.2023Peruskoulu Suomessa
27.03.2023Suomi on hiilinielu
22.03.2023Ruotsinvallan Suomi - riistomaa
20.03.2023Sipilän hallituksen taksiuudistus

Siirry arkistoon »