Tietoja

Olen perussuomalainen diplomi-insinööri ja kaupunginvaltuutettu Oulusta. Toimin lisäksi valtuustoryhmämme puheenjohtajana sekä puoluevaltuuston jäsenenä.

julkinen Facebook-sivuni

Uusimmat kirjoitukset

Uutiset

5.2.2017Rikostutkintaa RuotsissaLue lisää »2.2.2017Uusia nimiä presidentiksiLue lisää »15.1.2017Suomalainen sosiaaliturva ei kuulu terroristeille!Lue lisää »

Yhteystiedot

puhelin: 040 500 6955
s-posti: juha.vuorio@yahoo.fi

Kuka olen: Perussuomalainen diplomi-insinööri ja kaupunginvaltuutettu Oulujoen Kirkkokankaalta. Olen työskennellyt erilaisissa tuotekehitystehtävissä 30 vuotta elektroniikan, tietoliikenteen sekä matkapuhelinten parissa. Kouluni olen käynyt Oulussa syntyperäinen oululainen kun olen. Toimin nykyään Oulun kaupunginvaltuustossa perussuomalaisten ryhmän puheenjohtajana. Lisäksi olen luottamustehtävissäni perehtynyt erityisesti energiakysymyksiin.

Tärkeimpinä kysymyksinä politiikassa pidän seuraavia asioita:

Itsenäisyys, johon kuuluvat poliittinen ja taloudellinen itsemääräämisoikeus. Vuonna 2009 alkanutta Kreikan lainojen uusimista koskenutta finanssikriisiä hoidettiin siirtämällä Saksan ja muiden isojen maiden (mm. Ranskan, Britannian ja USA:n) pankkien myöntämiä roskalainoja joko veronmaksajille suoraan tai vähintään näiden takaamiksi uusiksi lainoiksi. Suomi meni mukaan tähän toimintaan kansallisten etujemme vastaisesti. Näitä asioita eniten edistänyt ministerimme siirtyikin palkintovirkaan EU-komissioon.

EU: Euroopan Unionin jäsenyys lisää byrokratiaa maassamme. Esimerkiksi EU-parlamentissa äänestetään direktiiveistä ja muista määräyksistä vuosittain tuhansia kertoja. EU kaventaa myös demokratiaa esimerkiksi sillä, että eduskuntamme ei aina toimi enää edes kumileimasimena, vaan asetukset tulevat meille suoraan virkamiestietä. Näkisin, että tiemme olisi sama kuin mitä Britannian konservatiivit vaativat tai jota Islanti noudattaa; joko muuttaa EU takaisin kauppaliitoksi tai erota EU:sta kokonaan. Tällä hetkellä maksamme EU:lle veroja siten, että meiltä valuu toista miljardia euroa vuodessa EU:n keskeisille jäsenmaille; tälle on tehtävä loppu tavalla tai toisella!

Euro: Ruotsi ei mennyt euroon mukaan vaan hoitaa talouttaan ja vientiään kelluvan valuutan avulla. Näimme jo ensimmäisen eurokriisimme aikana 1990-luvun alussa, että euroon (ecuun) sidotulla kiinteällä kurssilla tulee suunnattomia vaikeuksia. Omaan kelluvaan valuuttaan siirtyminen on mielestäni aivan järkevä vaihtoehto ja nykyiseen tilanteeseen verrattuna huomattava parannus.

Maahanmuutto. Järkevän kokoinen maahanmuutto on ihan hyvä asia. Lähtökohta on mielestäni se, että jokainen maa päättää itse millaisia maahanmuuttajia ja kuinka paljon se näitä ottaa. Maahanmuutto voisi perustua samanlaisiin järjestelyihin kuin esimerkiksi Kanadassa tai Australiassa, joissa pisteytetään maahanmuuttoa haluavat ja maahanmuuttoluvan saavat sellaiset, joiden parhaiten uskotaan hyödyttävän uutta isäntämaataan. Käytännössä tämän pitäisi tarkoittaa, että maahamme muuttajien enemmistön pitäisi olla vähintään yhtä hyvin koulutettuja kuin meidän suomalaisten, ja heidän tulisi sitoutua täkäläiseen kulttuuriin ja suomen kieleen.

Sananvapaus on rikki. Olen kasvanut maassa, jossa sananvapauden nimissä omaa uskontoamme on saanut arvostella ja kritisoida ilman pelkoa vaikkapa tuomioista oikeusistuimissa. Nykyään, kun maahamme on tullut muita uskontoja, tämä oikeus arvostella uskontoa onkin yhtäkkiä kielletty.  Lisäksi erilaisten tosiasioiden kertominen vaikkapa tilastoista tulkitaan nykyään rikokseksi. Näyttää myös, että nimenomaan meidän perussuomalaisten sanomiset ovat rangaistavia, eivät muiden ihmisten. Oikeuslaitos Suomessa on selvästi politisoitunut.

Kielikysymys. Järkevintä olisi skandinaavinen ja balttinen kielipolitiikka, jota muun muassa Ahvenanmaalla noudatetaan. Tuon mukaan Suomessa tulisi olla vain suomi virallisena kansalliskielenä ja ruotsilla olisi samanlainen vähemmistökielen asema kuin saamella on tällä hetkellä. Näin vapautuisi mahdollisuutta tärkeämpien kielten oppimiseen. Joka tapauksessa ruotsin kielen pakollisuus yksikielisillä alueilla pitäisi välittömästi poistaa sekä kouluista että virkavaatimuksista.

Suomen asuttuna pitäminen. Nykymaailmassa näyttäisi olevan vaikeaa vastustaa keskittymistä. Tämä näkyy yhtä hyvin vaikkapa siinä, että me EU:n reuna-alueena taannumme. Samoin pääkaupunkimme porskuttaa suhteessa muuhun Suomeen. Näkisin Viron tai Islannin tiet tässä hyvänä meille. Esimerkiksi Pohjois-Suomen tulisi itsenäistyä vähintään osavaltion tasolle. Täällä pitäisi tietenkin muistaa ylläpitää riittävän montaa keskusta kuten Oulun lisäksi Rovaniemeä, Kemi-Torniota, Kajaania, Kuusamoa ja tästä etelään olevia keskuksia vastaavasti. Näkisin että elinkeino- ja maatalouspolitiikan tulisi edesauttaa maamme asuttuna pitämistä; minusta näyttää että nyt tehdään yleensä päinvastoin.

Hyvinvointi. Nykyisin eriarvoisuus lisääntyy sekä maailmanlaajuisesti että meillä Suomessa. Tässä suunnan on käännyttävä tai tällä tulee olemaan vakavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Eliitin kannalta on tietenkin ihan hyvä, että on köyhälistöä, joko omia tai maahanmuuttajia, jotka tekevät alipalkatut työt. Järkevämpää olisi kuitenkin maksaa kaikille kohtuullista palkkaa Henry Fordin hengessä. Tähän liittyy sosiaaliturvan kannustinloukkojen poistaminen. Kannustinloukut kun osaltaan pyrkivät lisäämään syrjäytymistä.

Byrokratia ja kaiken estäminen. Viro on tässäkin esimerkki. Kun Virossa kaikki luotiin tyhjästä, niin heillä ei ollut byrokratiaa haittana eikä poliitikoilla virkamiesten etuja valvottavana. Tarvitaan suuri uudistus, jossa yksinkertaistetaan hallintoja kaikilla tasoilla, vain palvelujen tarve ohjaajana. Nykyisellään tämä tarkoittaisi mm. lääninhallitusten palauttamista. Nämä pystyvät hoitamaan alueen etuja, ministeriöiden ja ministerien etujen sijaan. Yrityksille tarvittaisiin mm. suurennos arvonlisäverottomasti ansaittaviin tuloihin, ensimmäisen työntekijän palkkaamista tulisi helpottaa ja kaikenlainen luvitusvimma pitäisi karsia minimiin.

Kotimainen teollisuus ja energia. Nykyiset päästötavoitteet ja päästöjen hillitsemiseksi tehdyt toimenpiteet kurittavat kansantalouttamme. Esimerkiksi energian suhteen voisimme olla paljon omavaraisempia. Lisäksi itse keksimme itsellemme vaikeuksia, kuten määrittelemällä turpeen uusiutumattomaksi polttoaineeksi. Ruotsi on taas viisaampi määrittämällä sen uusiutuvaksi.

Puolustus. Puolustuksemme doktriinin tulee perustua siihen, että maamme haltuunotto tehdään mahdollisimman kalliiksi hyökkääjälle. Venäjän tärkein intressi maamme suuntaan on se, että Venäjä haluaa varmistua, ettei sen tärkeitä alueita uhata alueeltamme tai alueemme kautta Lännen ja Venäjän mahdollisessa konfiktissa. Tämä on samalla tärkeä syy miksi en kannata Nato-jäsenyyttä. Voi vain ihmetellä, miksi kaikki muut puolueet, sekä Naton kannattajat että vastustajat, halusivat riisua Suomen aseista jalkaväkimiinojen osalta. Meidän tulisi käyttää kaikki, myös epäsymmetrisen sodankäynnin keinot, tuon kuvaamani doktriinin toteuttamiseksi. Nyt tuntuu, että ainakin Naton kannattajat haluavat riisua maamme aseista, jotta voidaan sitten sanoa että Nato on ainoa puolustuksemme.