Oululainen kansalliskonservatiivi ja diplomi-insinööri

Kirjoitan usein asioista, jotka keskustelussa unohdetaan tai joista ei mielestäni tuoda tärkeitä näkökulmia esille. En niinkään siitä, jota kerrotaan joka tapauksessa.

***** ***** ***** ***** *****

Yhteiskunnallisissa asioissa olen voimakkaasti maahanmuuttokriittinen, koska mielestäni viimeisten reilun 30 vuoden aikana on maahanmuuttopolitiikkamme syvällisesti epäonnistunut. Tämän näkee siitä, että pääkaupunkiseudun lähiöt ja koulut ovat muuttumassa vieraskielisiksi ja vieraskieliset tai maahanmuuttotaustaiset ovat huomattavasti yliedustettuina sekä kelatukien saajina että monien rikostyyppien tekijöinä. Myös jengiytymiset ja kouluväkivallat ovat viime aikoina räjähtäneet käsiin. Yllätyksenä tämä ei ole tullut, vaan ongelmat ovat olleet näkyvissä jo pitkään. Jostain syystä on uskottu, että mikä vain maahanmuutto olisi hyvästä, eikä ole yritettykään etsiä rationaalista pohjaa maahanmuuttoon.

Maahanmuutossa olen ihmetellyt jo 1990-luvulta lähtien sitä, että kun maahanmuuttoa perustellaan alentuneella syntyvyydellä, niin en ole minkään hallituksen huomannut ottaneet kantasuomalaisten syntyvyyden nostamista päätavoitteisiinsa. En ole huomannut, että nykyiselläkään hallituksella olisi tällaista tavoitetta.

Toinen asia, johon suhtaudun kriittisesti on Suomessa harjoitettu EU-politiikka. Kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin, meille luvattiin läheisyysperiaate. Mitään tuon tapaistakaan ei ole tapahtunut, vaan
yleensä päätöksiä tehdessä kerrotaan, että Suomi ei voi toimia muutoin kuin hyväksyä muiden maiden olosuhteiden ja tarpeiden mukaan tehdyt esitykset, jotka koskevat tapaus tapaukselta yhä suurempaa osaa yhteiskuntaa ja meidän kannalta hyvinkin epäoikeudenmukaisesti. Lisäksi EU:n meille antamat lait ja asetukset tulevat Suomen lainsäädäntöön joko automaattisesti tai pakotettuna. Korkeinta valtaa Suomessa siis käyttävät EU:n toimielimet. Ei Suomen kansa.

Kolmas asia on ilmastopolitiikka. Nykyinen kuvitelma ilmastohätätilasta on mielestäni aivan tuulesta temmattu, todellisuudessa ei ole merkkejä suurista ongelmista, vaikka lämpötila on onneksi noussutkin pienen jääkauden jäljiltä. Hiilidioksipitoisuuden kasvu puolestaan lannoittaa ja vihertää maapalloa.

Tuon lisäksi esiin huoleni Suomen Nato-jäsenyydestä. Autoritaarisella tavalla ennen päätösta ei julkisuudessa käyty tiedotusvälineiden kautta mitään todellista keskustelua siitä, esimerkiksi miten Naton tai muiden maiden joukot voivat toimia Suomessa, kenen päätöksillä ja millä joukkojen ja sotakaluston määrillä eri päätöstasoilla. Eikä myöskään siitä, mitä velvoitteita Suomelle tulee ulkomaiden tukemisissa rahalla, joukoilla tai kalustolla. Selvä asia kuitenkin on Naton viides artikla, sitä tämä edellä mainittu kritiikkini ei koske, vaan kaikkea edellä kuvattua muuta, jonka annataan helposti ymmärtää kuuluvan Naton peruskirjaan, vaikkeivat oikeasti kuulukaan. Edelleen, olen huolissani kaikista sotilaallisista operaatioista maailmalla, joihin Suomi mitä ilmeisimmin osallistuu, vaikka viisaampaa olisi pidättäytyä sellaisista. Pelkään lisäksi pahoin, että ydinergialaki tullaan muuttamaan sellaiseksi, että USA saa tuoda ydinaseita Suomeen

Suomi on tehnyt lisäksi erillisen sopimuksen USA:n kanssa, jonka mukaan USA voi lähettää Suomeen ketä vain sotilashenkilöitä tai sellaiset paperit saaneita ja tuoda maahan haluamaansa kalustoa. Tällainen ei mielestäni kuulu itsenäisen valtion tapaan hoitaa asioita. Pidän selvänä, että DCA-sopimus heikentää Suomen turvallisuutta ja jopa itsemääräämiskykyä. Yhdysvaltojen ja Suomen edut eivät tietenkään ole yhtenevät.

Nykyinen tilanne muistuttaa hyvin paljon vuoden 1941 alkua, jolloin Suomi avattiin Venäjän suurvaltavihollisen sotilaille.

Yhdysvaltojen johdon arvoista kertoo paljon heidän poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen tukensa Israelin harjoittamalle apartheidille ja palestiinalaisten joukkotuhonnalle.

Muistutan myös Yhdysvaltojen käymästä terrorismin vastaisesta sodasta, jossa CIA kuljetti kaappaamiaan vankeja Suomenkin alueen kautta mm. kidutettavaksi.

***** ***** ***** ***** *****

Olen työskennellyt erilaisissa tuotekehitystehtävissä 30 vuotta elektroniikan, tietoliikenteen sekä matkapuhelinten parissa monenlaisissa tehtävissä. Kouluni olen käynyt Oulussa, syntyperäinen oululainen kun olen. Harrastan tietokirjallisuutta, kuten matematiikkaa ja luonnontieteitä, puutarhan ja mehiläisten hoitoa, vanhoja rahoja, reserviläistoimintaa sekä retkeilyä Urko Kekkosen kansallispuistossa kun aika sellaisen sallii.

Vuodesta 2012 lähtien olen toiminut erilaisissa luottamustehtävissä, kuten Oulun kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana, alueemme pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtajana, sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan jäsenenä, Oulun seudun ympäristötoimessa kaupunginhallituksen edustajana, Oulun Energian johtokunnan puheenjohtajana ja yhtiöittämisen jälkeen hallituksen varapuheenjohtajana. Toimin myös maakuntauudistuksen valmistelujen aikaan maakuntamme suppean poliittisen ohjausryhmän jäsenenä.

Tällä hetkellä olen tarkastuslautakunnan jäsen Pohde-hyvinvointialueella ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Oulun kaupungissa. Sekä tietenkin kaupunginvaltuutettu Oulussa.

***** ***** ***** ***** *****


Seuraavassa itselleni tärkeimpiä kysymyksiä yhteiskunnassa:

Itsenäisyys, johon kuuluvat poliittinen, taloudellinen, sotilaallinen sekä väestöllinen itsenäisyys.

Euroopan Unioni lue lisää:

Oma valuutta ja talous lue lisää:

Työvoiman liikkuminen: lue lisää:

Lapsiperheet, syntyvyys lue lisää:

Koulutus lue lisää:

Terveydenhoito, vanhustenhuolto ja omaishoito lue lisää:

Elinvoimaisuus lue lisää:

Yleinen talousoppi lue lisää:

Suomen asuttuna pitäminen lue lisää:

Maahanmuutto lue lisää:

Kehitysapu lue lisää:

Sananvapaus, lue lisää:

Ruotsin kieli lue lisää:

Puolustus, lue lisää: