Oululainen kansalliskonservatiivi ja diplomi-insinööri

Kirjoitan usein asioista, jotka keskustelussa unohdetaan tai joista ei mielestäni tuoda tärkeitä näkökulmia esille. En niinkään siitä, jota kerrotaan joka tapauksessa.

***** ***** ***** ***** *****

Yhteiskunnallisissa asioissa olen voimakkaasti maahanmuuttokriittinen, koska mielestäni viimeisten reilun 30 vuoden aikana on maahanmuuttopolitiikkamme syvällisesti epäonnistunut. Tämän näkee siitä, että pääkaupunkiseudun lähiöt ja koulut ovat muuttumassa vieraskielisiksi ja vieraskieliset tai maahanmuuttotaustaiset ovat huomattavasti yliedustettuina sekä kelatukien saajina että monien rikostyyppien tekijöinä. Myös jengiytymiset ja kouluväkivallat ovat viime aikoina räjähtäneet käsiin. Yllätyksenä tämä ei ole tullut, vaan ongelmat ovat olleet näkyvissä jo pitkään. Jostain syystä on uskottu, että mikä vain maahanmuutto olisi hyvästä, eikä ole yritettykään etsiä rationaalista pohjaa maahanmuuttoon.

Toinen asia, johon suhtaudun kriittisesti on Suomessa harjoitettu EU-politiikka. Kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin, meille luvattiin läheisyysperiaate. Mitään tuon tapaistakaan ei ole tapahtunut, vaan
yleensä päätöksiä tehdessä kerrotaan, että Suomi ei voi toimia muutoin kuin hyväksyä muiden maiden olosuhteiden ja tarpeiden mukaan tehdyt esitykset. Lisäksi EU:n meille antamat lait ja asetukset tulevat Suomen lainsäädäntöön joko automaattisesti tai pakotettuna. Korkeinta valtaa Suomessa siis käyttävät EU:n toimielimet.

Kolmas asia on ilmastopolitiikka. Nykyinen kuvitelma ilmastohätätilasta on mielestäni aivan tuulesta temmattu, todellisuudessa ei ole merkkejä suurista ongelmista, vaikka lämpötila on onneksi noussutkin pienen jääkauden jäljiltä. Hiilidioksipitoisuuden kasvu puolestaan lannoittaa ja vihertää maapalloa.

Tuon lisäksi esiin huoleni Suomen Nato-jäsenyydestä. Koska sitä ei alistettu kansanäänestykselle, se tulee jatkossa jakamaan mielipiteitä. Lisäksi ennen päätösta ei julkisuudessa käyty tiedotusvälineiden kautta mitään todellista keskustelua siitä, esimerkiksi miten Naton tai muiden maiden joukot voivat toimia Suomessa, kenen päätöksillä ja millä joukkojen ja sotakaluston määrillä eri päätöstasoilla. Eikä myöskään siitä, mitä velvoitteita Suomelle tulee ulkomaiden tukemisissa rahalla, joukoilla tai kalustolla. Selvä asia kuitenkin on Naton viides artikla, sitä tämä edellä mainittu kritiikkini ei koske, vaan kaikkea edellä kuvattua muuta, jonka annataan helposti ymmärtää kuuluvan Naton peruskirjaan, vaikkeivat oikeasti kuulukaan. Edelleen, olen huolissani kaikista sotilaallisista operaatioista maailmalla, joihin Suomi mitä ilmeisimmin osallistuu, vaikka viisaampaa olisi pidättäytyä sellaisista.

***** ***** ***** ***** *****

Olen työskennellyt erilaisissa tuotekehitystehtävissä 30 vuotta elektroniikan, tietoliikenteen sekä matkapuhelinten parissa monenlaisissa tehtävissä. Kouluni olen käynyt Oulussa, syntyperäinen oululainen kun olen. Harrastan tietokirjallisuutta, kuten matematiikkaa ja luonnontieteitä, puutarhan ja mehiläisten hoitoa, vanhoja rahoja, reserviläistoimintaa sekä retkeilyä Urko Kekkosen kansallispuistossa kun aika sellaisen sallii.

Vuodesta 2012 lähtien olen toiminut erilaisissa luottamustehtävissä, kuten Oulun kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana, alueemme pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtajana, sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan jäsenenä, Oulun seudun ympäristötoimessa kaupunginhallituksen edustajana, Oulun Energian johtokunnan puheenjohtajana ja yhtiöittämisen jälkeen hallituksen varapuheenjohtajana. Toimin myös maakuntauudistuksen valmistelujen aikaan maakuntamme suppean poliittisen ohjausryhmän jäsenenä.

Tällä hetkellä olen tarkastuslautakunnan jäsen Pohde-hyvinvointialueella ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Oulun kaupungissa. Sekä tietenkin kaupunginvaltuutettu Oulussa.

***** ***** ***** ***** *****


Seuraavassa itselleni tärkeimpiä kysymyksiä yhteiskunnassa:

Itsenäisyys, johon kuuluvat poliittinen, taloudellinen, sotilaallinen sekä väestöllinen itsenäisyys.

Euroopan Unioni lue lisää:

Oma valuutta ja talous lue lisää:

Työvoiman liikkuminen: lue lisää:

Lapsiperheet, syntyvyys lue lisää:

Koulutus lue lisää:

Terveydenhoito, vanhustenhuolto ja omaishoito lue lisää:

Elinvoimaisuus lue lisää:

Yleinen talousoppi lue lisää:

Suomen asuttuna pitäminen lue lisää:

Maahanmuutto lue lisää:

Kehitysapu lue lisää:

Sananvapaus, lue lisää:

Ruotsin kieli lue lisää:

Puolustus, lue lisää: